Top menu

Spændende tiltag i regeringens nye reformudspil

Dato: 07/09-2021
Tags: Politik
2309

Regeringen er i dag kommet med udspillet ’Danmark kan mere I’. Reformudspillet sætter fokus på temaer som uddannelse, klima, innovation og et mere solidt arbejdsmarked. I udspillet er flere spændende tiltag, der både øger trygheden på arbejdsmarkedet og sætter fokus på den grønne omstilling.

På dagpengeområdet læner udspillet sig i høj grad op ad Fagbevægelsen Hovedorganisations anbefalinger på området, og i Blik- og Rørarbejderformet ser vi nogle gode takter i det.

Der er nogle gode tiltag i udspillet. Værd at nævne er blandt andet den forhøjede dagpengesats i de første tre måneder, og det at der bliver investeret i den grønne omstilling, udtaler Stig Søllested, næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

I de første tre måneder stiger den maksimale dagpengesats til 24.500, hvilket er 5.000 over satsen i dag. Det skal øge sikkerheden ved korterevarende ledighed, og flugter godt med den danske flexicuritymodel.

Det kræver dog, at man har været medlem af en a-kasse de sidste fire år, og at man har været i job i to ud af de sidste tre år.

Det er også en rigtig god ting, at uddannelsesløftet gøres permanent efter 2021, tilføjer Stig Søllested.

Uddannelsesløftet er en ordning, hvor ledige ufaglærte og faglærte med forældede uddannelser kan tage en af de erhvervsuddannelser, der mangler arbejdskraft inden for – fx en VVS-uddannelse – og undervejs modtage 110 pct. af dagpengesatsen.

Fornuftigt med investering i den grønne omstilling

I forslaget er en af de store hovedsatsninger den grønne omstilling. Der foreslås blandt andet tre klimaerhvervsskoler, som skal være teknologiske fyrtårne på området. Derudover planlægges en samlet investering på 1 milliard i den grønne omstilling.

– Investeringer i den grønne omstilling er enormt vigtigt for vores område. Det er i høj grad medlemmerne af Blik og Rør, der skal være med til sikre den grønne omstilling, siger Stig Søllested.

Derudover hæves fradraget på fagforeningskontingenter fra 6.000 til 7.000, som skal være et skridt på vejen mod et mere organiseret arbejdsmarked.

Nogle lærlinge kan risikere at komme i klemme

I udspillet lægges der op til, at dimittendsatsen på dagpenge strammes, så satsen er 9.500 for ikke-forsørgere og 12.000 for forsørgere. En måske utilsigtet konsekvens kan dog være, at elever der enten er voksenlærlinge eller i skolepraktik risikerer at komme i klemme i de nye regler – og dermed ryger ned på satsen på de 9.500, påpeger Stig Søllested.