Top menu

Ny befolkningsundersøgelse: Stor opbakning til Den Danske Model

Dato: 03/05-2021
2142

69 procent af danskerne bakker op om Den Danske Model. Opbakningen er massiv både til højre og venstre for den politiske midte.

Den Danske Model, hvor fagforeninger og arbejdsgivere aftaler løn og ansættelsesvilkår er god for Danmark. Det mener 69 procent af danskerne ifølge en undersøgelse, der er lavet af Electica for fagforbundene i ”Alliancen” (Fødevareforbundet NNF, Dansk EL-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet og Malerforbundet).


Godt 5.000 repræsentativt udvalgte danskere er i målingen blevet præsenteret for udsagnet: ’Den Danske Model, hvor fagforeninger og arbejdsgivere aftaler løn- og ansættelsesvilkår, er god for Danmark’. Heraf har 69 procent erklæret sig enig og helt enig i udsagnet, mens kun 2 procent er uenige.
 

Modellen har reddet job under coronaen

 - Den danske model er et vigtigt fundament for vores arbejdsmarked og samfundsmodel, men den har måske ikke altid været så populær i befolkningen. Det har coronakrisen ændret på. Mange danskere blevet mindet om værdien af modellen, hvor især trepartsforhandlinger har spillet en hovedrolle i krisehåndteringen og har været med til at redde mange job, siger Tonny Olsen, forbundsformand i Malerforbundet.


I løbet af det seneste år, er der blevet indgået 14 trepartsaftaler mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. De har blandt andet omhandlet lønkompensation og arbejdsdeling.


Både røde og blå vælgere bakker op


Opbakningen til modellen breder sig hen over hele den politiske skala. Blandt Socialdemokratiets vælgere bakker 80 procent op om den danske model. Det samme gør sig gældende for 79 procent af SF’s vælgere og 78 procent af Enhedslistens vælgere. Vender man blikke mod vælgere til højre for midten, er opbakningen dog stadig stor. 64 procent af Venstres vælgere bakker op om den danske model. Det samme gør sig gældende for 76 procent af de Konservatives vælgere, 47 procent af Liberal Alliances vælgere og 69 procent af Nye Borgerliges vælgere.

- At opbakningen til Den Danske Model er så stor, understreger, at vælgerne helt generelt vægter ordentlige løn- og arbejdsvilkår højt – uanset partitilhørsforhold. Det viser sagen om nemlig.com også. Vælgerne vil ikke finde sig i, at ansatte på danske virksomheder ikke får en fair behandling, siger Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet.


Det offentlige skal stille krav


Selvom Den Danske Model har mere end 120 år på bagen, bliver den stadig udfordret af brugen af uorganiseret arbejdskraft. De fire forbundsformænd opfordrer derfor til, at de offentlige myndigheder i stat, regioner og kommuner i højere grad bør tage ansvar for, at arbejdet for det offentlige foregår under ordnede forhold for de ansatte blandt leverandørerne:

- Det er jo en klar opbakning til, at offentlige instanser bør sikre ordnede forhold, når der arbejdes for det offentlige. Både når det gælder løn, arbejdsmiljø og vilkårene i øvrigt. Det vil også bidrage til ordnede forhold på det private arbejdsmarked og indsatsen mod social dumping, siger Jørgen Juul Rasmussen, formand i Dansk El-Forbund.


Den holdning deles af vælgerne, hvor 58 procent mener, at det offentlige skal værne om den danske model og derfor kun bør handle med virksomheder, som har overenskomst.


Skal være relevant for de unge


Opbakningen til modellen er størst hos den ældre generation: Hele 75 procent af de +60-årige svarer ’ja’ til, at Den Danske Model er god for Danmark. Det samme gælder kun for 48 procent af de 19-29-årige.


De tal matcher en rapport fra Københavns Universitet, der viser, at tilslutningen til de traditionelle overenskomstbærende fagforeninger har været dalende gennem de seneste godt 20 år.


- Mange unge tror desværre, at de kan få det samme produkt hos de såkaldte ’gule fagforeninger’. Derfor skal vi, som den overenskomstværende fagbevægelse, se indad. Vi skal blive langt bedre til at vise de unge generationer, at vi kan tilbyde et unikt fællesskab, som er vigtigt og relevant for dem, og som ikke kan fås andre steder. Her har vi en stor og vigtig opgave foran os, siger Ole Wehlast, forbundsformand Fødevareforbundet NNF.

Om undersøgelsen


• Undersøgelsen er foretaget af Electica for Alliancen (Fødevareforbundet NNF, Dansk EL-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet og Malerforbundet).
• Den bygger på 5.000 interviews foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning fra 16 år og opefter
• Dataindsamlingen er gennemført online i perioden den 1. til og med den 14. februar 2021
• Spørgsmål om partivalg er stillet til alle respondenter i alderen 18 år eller derover.
• Den maksimale statistiske usikkerhed på totalen (5.000 interview) er +/- 1,6 procent.