Top menu

Lokalforhandlinger trodsede corona og gav 7% ekstra i løn

Dato: 04/03-2021
2103

Janus Havlit Appelgren Kleiner er nyvalgt tillidsrepræsentant hos Ellinge Smedie, og han har netop overstået sin første lokalforhandling. Det endte med en lønstigning på hele 7% på trods af coronakrise.

Foto: Heidi Lundsgaard

Er det overhovedet muligt at lave en god lokalaftale, nu når coronavirus har presset økonomien hos de fleste virksomheder i Danmark? Ja er svaret, hvis du spørger den nyslåede tillidsrepræsentant Janus Havlit Appelgren Kleiner, 45, fra Ellinge Smedie på Fyn, der for nyligt har overstået sin første lokalforhandling, der endte med en lønstigning på ca. 7%. Janus har kun været tillidsmand siden 1. december 2020, og derfor var det noget af en ilddåb, han fik, da han skulle overbevise ledelsen om, at der skulle være lige løn for alle i virksomheden, og at den skulle være højere.

- Der var udvandring i firmaet, og vi blev hevet ind til samtale én ad gangen, fordi ledelsen gerne ville finde ud af, hvad vi var utilfredse med, siger Janus.

Janus kom ind som en af de første, og han gav klart udtryk for, at lønnen var for lav. Han havde inden da samlet data fra andre virksomheder i lokalområdet som sammenligningsgrundlag.

-Jeg ringede til Blik & Rør inden forhandlingen og fik fortalt gennemsnitslønnen på Fyn, men fandt så ud af, at vi på landsplan var alt for lavtlønnede. Man kan ikke lade være med at kigge mod København, hvor man nogle gange ser stillingsopslag til 250 kr. i timen.

Her efter blev kollegerne enige om, at Janus var ny tillidsrepræsentant, og at det var ham, der skulle stå for forhandlingerne. Særligt fordi han havde en god kemi med ledelsen.

Ikke lige løn for alle

Før forhandlingen var det sådan i Ellinge Smedie, at der var stor forskel på lønnen. Der var individuel løn baseret på anciennitet. Det fik Janus elimineret i forhandlingen, og nu får alle den samme løn. Det har skabt en meget bedre stemning i virksomheden.

- Man står bedre sammen som afdeling eller faggruppe, når vilkårene er ens for alle. Så er der ikke nogen hemmeligheder eller nogen med rundsave på albuerne. Det har givet et meget bedre sammenhold, siger Janus.

Før forhandlingen afholdte Janus et møde med alle sine kolleger, hvor de gav udtryk for, at det, der kunne få dem til at blive, var, at forbedre lønnen. Og på trods af coronakrise og andet, så var det faktisk ikke fra ledelsen, han oplevede rynker på næsen i forhold til lønkravet.

- Det var mest de kolleger, der var vant til, at de fik mere i løn. De ville gerne have noget for anciennitet, men mit argument var, at vi blev ved med at miste folk, og det kunne de godt se.

En virksomhed man kan være stolt af

Janus har været i virksomheden i tre og et halvt år, og i hele perioden har han været utilfreds over forskelsbehandlingen. Han er glad for at være hos Ellinge Smedie, som han mener, han fint kan stå inde for.

- Det nemmeste er at søge videre, hvis man er træt af tingene. Men jeg har valgt at prøve, om jeg kan være med til at skabe en arbejdsplads, jeg kan være stolt af, påpeger Janus.

Netop det er han lykkedes med. Og det er sket i samarbejde med en ny direktion, som Janus beskriver som lydhør og til at tale med. Særlig én ting kunne direktionen godt se, ikke holdt i længden.

- Vi havde nogle folk, der søgte andre veje, og i disse tider må man ikke miste folk. Vi mangler stadig en håndfuld lige nu, for vi har masser at lave, siger Janus.

Men nu har folk rent faktisk lyst til at være i virksomheden, og netop derfor blev der aldrig snakket om coronakrise eller lignende. Og resultatet? Det er Janus meget tilfreds med. Og kollegerne også, mener han. Som Janus påpeger: Hvis nogen føler sig snydt eller nogen føler, der er mere værd end andre, så skaber det ubalance.

Husk at din overenskomstforhandlede løn er blot en minimumsløn. Den betyder ikke, at du ikke kan få mere – blot at du ikke må få mindre. Din løn aftales i virksomheden gennem det, der kaldes en lokalforhandling. Den skal forhandles en gang om året.

SÅDAN FORBEREDER I JER TIL FORHANDLINGERNE

SKRIV NED, hvad I har gjort særlig godt i virksomheden. Det kan være ros fra kunder, måske har I taget nye produkter og arbejdsmetoder til jer, eller I har måske ydet en ekstraordinær indsats for at løse en eller flere opgaver. Brug det i forhandlingerne!

AFHOLD et møde for alle kolleger på arbejdspladsen. Det vil være jeres tillidsrepræsentant, der indkalder til mødet og fører de videre forhandlinger, så spørg ham eller hende om, hvornår I skal mødes. Til mødet skal I i fællesskab finde svar på disse spørgsmål:

• Hvad vil I have i løn?

• Hvad ønsker I mere at forhandle om?

• Hvordan prioriterer I de forskellige ønsker og krav?

• Hvad forventer I som minimum af resultatet af lokalforhandlingerne?

Husk! Skriv argumenter for jeres krav og ønsker ned. Lav gerne en hel liste med gode argumenter.

VÆR AMBITIØSE med jeres udspil! I lander desværre nok ikke på det lønkrav, som I først spiller ud med. Derfor skal I være ambitiøse, så I har noget at forhandle med. Derefter kan I ende på et resultat, som I er tilfredse med.

BRUG TALLENE fra lønstatistikken, lønnen fra andre virksomheder i lokalområdet og nøgletal fra virksomhedens økonomi til at blive skarpere på jeres udspil til forhandlingerne. Også erfaring, uddannelse, kompetencer, arbejdsopgaver, ansvar, arbejdspladsens beliggenhed, størrelse og fremtidige opgaver kan være med til at afgøre lønnens størrelse. Send altid lokalaftalen til din kreds