Top menu

OK21: Så landede der en aftale for kommunerne

Dato: 15/02-2021
2053

To nede - én tilbage. Nu er de offentlige overenskomster for staten og kommunerne på plads.

Indtil videre må man sige, at de offentlige overenskomstforhandlinger er foregået mindre dramatisk end de gjorde tilbage i 2018. Den 6. februar landede der en aftale for alle de statsligt ansatte, og i dag er der landet en aftale for alle de kommunalt ansatte. Det vil sige, at det kun er regionerne, der mangler en aftale for, før man kan kalde OK21 for overstået. Om forhandlingerne udtaler Søren Schytte, forbundssekretær og ansvarlig for offentlig overenskomst hos Blik- Og Rørarbejderforbundet:

- Akkurat som ved staten har vi nu også aftalt en 3- årigt overenskomst med KL. Det er med tilfredshed, at vi vurderer, at vi over perioden kan fastholde købekraften. Udover periodens fastlagte lønstigninger på 5,02 % vurderes ligeledes, at lønnen reguleres yderligere med 0,27 % grundet reguleringsordningen, der også fastholdes, siger Søren Schytte.

En væsentlig forskel i forhold til aftalen for de 195.000 statslige ansatte er, at der nu er afsat penge til organisationsforhandlingerne.

- Modsat statens område har vi på nu også fået afsat 0,5 % til organisationspuljerne, der skal forhandles i den kommende periode.

Den nye aftale dækker over 550.000 kommunalt ansatte.

KL- forliget i tal

 • Pr. 1. april 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,00 pct.
 • Pr. 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse på 1,01 pct.
 • Pr. 1. oktober 2022 ydes en generel lønforhøjelse på 1,90 pct.
 • Pr. 1. april 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,30 pct.
 • Pr. 1. oktober 2023 ydes en generel lønforhøjelse på 0,81 pct.
 • Reguleringsordningen videreføres og udmøntes pr. 1. oktober 2021, 1. oktober 2022, 1. oktober 2023, jf. bilag.

Der afsættes pr. 1. april 2022 organisationsmidler svarende til 0,50 pct. af lønsummen til konkret udmøntning ved organisationsforhandlingerne.

Derudover er aftalt:

 • Udvikling af: Lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.
 • Uddannelse af TR og AMR samt ledere i psykisk arbejdsmiljø
 • Sorgorlov
 • Pensionskarens nedsættes fra 9 til 5 måneder
 • AKUT midler øges fra 40,6 øre til 43 øre i perioden