Top menu

Formanden har ordet: Asbest slår stadig 300 ihjel om året

Formanden har ordet
Dato: 27/06-2019
1884

Blik- og Rørarbejderforbundet glæder sig til at se, hvad den nye regering vil gøre for at sikre bedre arbejdsvilkår for ansatte i bygge- og anlægsbranchen, og bringer her en opfordring til først og fremmest at gøre noget ved det store asbestproblem, der ifølge Kræftens Bekæmpelse hvert år er skyld i omkring 400 nye tilfælde af kræft.

Selv om asbest blev forbudt at bruge i 1980, dør der ifølge seniorforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse over 300 personer om året af asbestrelaterede sygdomme.

Asbest findes nemlig stadig i store dele af den danske bygningsmasse, og der er ikke overblik over, hvor mange bygninger der er tale om, og hvor mange der er blevet udsat for asbest. Desværre møder vi i Blik og Rør ofte medlemmer, som kun har kort tid at leve i, fordi de er blevet udsat for asbest i forbindelse med deres arbejde.

Vi skal asbesten til livs, og det kræver, at vi får problemet helt op på toppen af dagsordenen og får iværksat en koordineret indsats. Derfor har Blik og Rør følgende fem anbefalinger til den nye regering:

Anbefaling 1:
Nationalt asbestregister Blik og Rør anbefaler, at alle bygninger med asbest kortlægges, og at der udarbejdes konkrete strategier for dem alle sammen. Der skal oprettes et nationalt register og en kommission skal nedsættes, der skal udarbejde en national handlingsplan. 

Anbefaling 2:
Flere midler til kontrol- indsats Blik og Rør mener, at der skal bevilges flere midler til kontrolindsatser på området, så sjusk og snyd med kravene opdages, og bøderne skal være endnu højere, end de er i dag. 

Anbefaling 3:
Lovkrav om arbejds- miljødrøftelser Vi mener, at der skal være lovkrav om, at alle virksomheder årligt afholder arbejdsmiljødrøftelser, og at disse afholdes med møde- og notatpligt mm.

Anbefaling 4:
Arbejdsmiljø på skoleskemaet Efter svensk model anbefaler Blik og Rør, at der indføres arbejdsmiljørepræsentanter i alle skoler og uddannelsesinstitutioner, og at der undervises i godt arbejdsmiljø.

Anbefaling 5:
En årlig dag til efteruddannelse Mange nyuddannede håndværkere kender ikke til faren ved asbest og kan have svært ved at genkende materialet, når de er ude på en opgave. Derfor anbefaler Blik og Rør, at der via lovgivning øremærkes mindst én årlig dag til efteruddannelse for alle ansatte, hvor der undervises i bl.a. temaer som asbest.

Blik- og Rørarbejderforbundet byder den nye regering velkommen til posten. Vi vil holde den nye regering op på, at det ikke skal være farligt at gå på arbejde i Danmark, og vi byder meget gerne ind med faglig viden for at sikre, at asbestrelateret sygdom og død kommer til at høre fortiden til.

Henrik W. Petersen
Forbundsformand

 

 

"Vi vil holde den nye regering op på, at det ikke skal være farligt at gå på arbejde i Danmark, og vi byder meget gerne ind med faglig viden for at sikre, at asbestrelateret sygdom og død kommer til at høre fortiden til."

Henrik W. Petersen 
Forbundsformand