Top menu

Formanden har ordet: Husk de faglærtes fremtid

Formanden har ordet
Dato: 15/05-2020
1871

Endnu en uge er gået, og skridt for skridt nærmer vi os en genåbning af samfundet og en tilbagevenden til vores normale liv.

I går var partilederne samlet på Statens museum for kunst til en politisk debat om, hvordan genåbningen af samfundet skal se ud, og hvordan – og af hvem – regningen skal betales. Det var en god og konstruktiv debat, som viste et politisk fællesskab, der er villige til at samarbejde på tværs af fløje og ståsteder om at finde løsninger, som kommer hele Danmark til gode.

PARTILEDERDEBAT KOM GODT OMKRING

Det glædede mig meget, at særligt beskæftigelse, uddannelse (og efteruddannelse) og byggesektoren fyldte i debatten. Og ikke mindst at både statsminister Mette Frederiksen og flere af de andre partiledere meldte ud, at renovering af vores bygningsmasse skal spille en vigtig rolle i genopbygningen af både økonomien og arbejdsmarkedet. Det vil nemlig også hjælpe os godt på vej i kampen mod klimaudfordringerne.

HUSK AT HYLDE ALLE DE NYUDDANNEDE

Det glædede mig også meget, at statsministeren under partilederdebatten mindede befolkningen og de andre partiledere om, at vi også skal huske at fejre de mange unge, som i den kommende tid afslutter en erhvervsuddannelse – og ikke kun dem, som får en studenterhue på. For uanset om de står med hue på hovedet eller svendebrev i hånden, så har alle vores nyuddannede unge bevist, at de har både hovedet og hænderne skruet godt på. Og uanset om de har en fremtid som akademikere, sygeplejersker eller blikkenslagere, VVS'ere eller skorstensfejere, som skal sikre varme, rent vand og godt indeklima i vores bygninger, så skal vi huske at hylde dem alle. De spiller alle en vigtig rolle i Danmarks fremtid. Tak til statsministeren for at huske dem.

VI HAR ALLE ET ANSVAR FOR FREMTIDENS FAGLÆRTE

Derfor håber jeg også, at regeringen og Folketingets partier vil sætte ind for at sikre, at de unge, der går på en erhvervsuddannelse også kan få lov til at afslutte deres uddannelse. For coronakrisen har desværre fået virksomhederne til at holde igen med at ansætte lærlinge. Antallet af uddannelsesaftaler er allerede faldet med knap 50 % på vvs-energiuddannelsen. Og vi ser problemet på tværs af alle erhvervsuddannelserne, hvor der under coronakrisen samlet set er indgået over 80 % færre praktikaftaler sammenlignet med sidste år.

Til sommer skal ca. 14.500 erhvervsskoleelever ud og finde en praktikplads, og det vil kun komme til at blive endnu sværere fremover. Derfor er det helt ude af trit, når de borgerlige partier foreslår, at 2,5 mia. kr. fra AUB-ordningen skal udbetales til arbejdsgiverne i stedet for at gå til at betale praktikpladser til lærlinge. Vi har alle en interesse i fortsat at kunne uddanne dygtig arbejdskraft, som kan holde hjulene i gang i Danmark. Derfor skal vi også alle sammen bidrage til det.

MØDE MED ARBEJDSGIVERNE

Det og flere andre temaer drøftede jeg i denne uge med den nye administrerende direktør for TEKNIQ Arbejdsgiverne, Troels Blicher Danielsen. På behørig afstand og med rigelige mængder håndsprit mødtes Troels og jeg for at diskutere de problemstillinger og muligheder, vores branche står over for lige nu. Mange ting bliver vi aldrig enige om, fordi vi repræsenterer hver vores side af bordet. Men vi har dog også fælles interesser, og sammen kan vi fx gøre politikerne opmærksomme på, hvor vigtig en rolle vores branche spiller i den grønne omstilling. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde fyldt med både fælles indsatser, livlige diskussioner og lange forhandlinger.