Top menu

Formanden har ordet: Sammen står vi stærkt

Formanden har ordet
Dato: 29/05-2020
1869
Stærke sammen

GRØN GENOPRETNING AF EU

I onsdags kom EU-kommissionen med deres forslag til en genopretningsplan. Et forslag, som skal danne grundlag for de kommende måneders forhandlinger og drøftelser mellem de 27 medlemslande om, hvordan unionen skal komme stærkt ud af krisen.

Der er delte meninger om EU, og det er et fællesskab, der uden tvivl har både roser og torne. Men uanset hvad man mener om EU, så bliver vi nødt til at forholde os til det, for det er her, størstedelen af beslutningerne tages. Derfor glæder det mig også meget, at Kommissionen i deres opdaterede arbejdsprogram for det kommende år har sat fokus på genopretning, grøn omstilling og social retfærdighed. Kommissionen opfordrede i denne uge også til, at Danmark fremrykker offentlige investeringer, så der kommer yderligere fokus på den grønne og digitale omstilling. Det kan vi fra Blik- og Rørarbejderforbundets side kun bakke op om, for det vil betyde, at flere af vores medlemmer kan komme ud og bidrage til genopbygningen af Danmark – til gavn for økonomien, arbejdsmarkedet og bygningsmassen.

Der er flere steder, hvor jeg mener, at EU ikke hører hjemme. Fx når det kommer til de overenskomster og aftaler, vi indgår her i landet mellem arbejdsmarkedets parter. Men der er også områder, hvor det europæiske fællesskab kan vise sig at føre noget positivt med sig. I næste uge har jeg blandt andet et møde med et medlem af Europa-Parlamentet omkring asbestproblematikken, som vi ikke står alene med i Danmark. I takt med at vi investerer i gennemgribende renoveringer af den gamle bygningsmasse, vil vi desværre få blotlagt en masse asbest, som sidder i alt fra rør og rørisolering til fliseklæb og tætninger. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi får håndteret problemet hurtigt, før en hel generation af håndværkere må mærke konsekvenserne på egen krop i fremtiden.

ET STÆRKT FÆLLESSKAB

Denne uge har for mit vedkommende budt på en tur rundt i hele landet, hvor jeg har holdt møder med Blik og Rørs fire kredsformænd, Thomas Christensen, Jørgen Jakobsen, Ole Wiil-Andersen og Henrik Juul Rasmussen. Ovenpå et begivenhedsrigt forår med både OK20 og corona var det rigtig godt at få mulighed for at se hinanden i øjnene og få drøftet både aktuelle udfordringer men også visioner for fremtiden. Det har været en fornøjelse igen at mærke det stærke interne fællesskab, vi har i forbundet, og den solidaritet vi viser for hinanden på tværs af de forskellige kredse rundt i landet.

NYE SEJRE VUNDET

Der er også i denne uge grundlag for at fejre nogle vigtige sejre, som det stærke solidariske fællesskab i fagbevægelsen har kæmpet hårdt for. Først og fremmest er Arbejdstilsynet nu – efter længere tids pres fra blandt andet Fagbevægelsens Hovedorganisation – tilbage på fuld kraft. Det er stærkt glædeligt, at der nu igen bliver taget ordentlig hånd om arbejdsmiljøet ude på blandt andet byggepladserne og skurvognene. 

I går aftes landede der desuden – efter flere dages forhandlinger – en stor trepartsaftale om praktikpladser og AUB. Det er efter min opfattelse blevet en rigtig stærk aftale, der både vil skabe flere praktikpladser nu og her, og som samtidig skaber grobund for at udvikle området i fremtiden.

Helt konkret er der blandt andet afsat 500 millioner kr. til at styrke erhvervsuddannelserne, så eleverne får et uddannelsesforløb uden unødige afbrydelser. Og samtidig er der afsat midler til en løntilskudsordning, hvor virksomhederne resten af året får 75 % i løntilskud for sine nuværende lærlinge og elever, og 90 % i løntilskud for nye ordinære uddannelsesaftaler, der er indgået efter 1. maj. Der er altså ikke længere nogen undskyldninger for ikke at tage lærlinge ind. Tak til Peter Hummelgaard og Pernille Rosenkrantz-Theil for at imødekomme fagbevægelsens ønsker om at styrke erhvervsuddannelserne. Det vil komme hele samfundet til gode!

MØDE MED MINISTEREN OM NY POSITIVLISTE

Denne uge sluttede af med et vigtigt møde med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, DanskElForbund og Bygge, Anlæg,- og Trækartellet om udvidelsen af positivlisten. Det var et godt møde, og ministeren var meget lydhør over for vores synspunkter. Vi vil fra vores side arbejde videre på at sikre, at der ikke ansættes ufaglærte til at udføre faglærtes arbejde. Og så skal der være meget klare regler og begrænsninger, der sikrer, at hvis virksomheder ansætter udenlandsk arbejdskraft, så skal de ansættes på danske løn- og arbejdsvilkår. Og så skal der være konsekvenser for de virksomheder, som ikke overholder reglerne.

Alt i alt har det været en god uge med mange sejre, et stærkt fællesskab i forbundet og positive takter for fremtiden. Jeg håber, I alle får en god og solrig weekend.