Top menu

Ny aftale sikrer lærepladser og erhvervsuddannelser

1699

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at etablere en midlertidig løntilskudsordning for at holde hånden under lærlinges uddannelsesaftaler og sikre nye lærepladser.

Den aktuelle økonomiske situation som følge af Covid-19 udgør fortsat en stor udfordring for dansk arbejdsgivere. Allerede nu er der indikationer på, at det går hårdt ud over elever og lærlinge, der er i praktik eller som står og skal have en læreplads. Derfor er regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter blevet enige om en trepartsaftale med en række initiativer, der her og nu skal holde hånden under lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne og give danske virksomheder en økonomisk håndsrækning.

Derfor bliver en midlertidig løntilskudsordning iværksat, som fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020 giver virksomheder mulighed for at få et løntilskud på 75 procent på alle igangværende uddannelsesaftaler.

For uddanelsesaftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes der et løntilskud på 90 procent for 'ordinære' uddannelsesaftaler og 45 procent for korte aftaler.

"Vi ved, at vi kommer til at mangle faglærte. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmarkedets parter endnu en gang har taget et stort samfundsansvar, og her med over fem milliarder kroner til elever, lærlinge og virksomheder også er gået meget håndfast til værks, så vi kan fortsætte med at uddanne faglærte på trods af krisen," lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i den pressemeddelelse der blev sendt ud fra ministeriet på baggrund af aftalen.

Stor ros

I Blik- og Rørarbejderforbundet er der stor begejstring for aftalen. 

- Det er simpelthen så godt, at vi i fællesskab står sammen om at sikre uddannelserne og lærepladserne. Det er en absolut nødvendighed, både så vi kan give lærlingene en tryghed nu og her og skabe incitament for virksomhederne til at tage nye lærlinge, men også at vi ikke lader erhvervsuddannelserne stå til, men også fortsætter med at udvikle dem," siger Kim Fusager forbundssekretær og uddannelsesansvarlig i Blik og Rør.

AUB finansierer

Den nye, midlertidige ordning vil blive finansieret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), hvor der over en længere årrække er oparbejdet en større opsparing. Ved udgangen af 2019 udgjorde opsparingen 4 milliarder kroner, og i 2020 er der et forventet overskud på 1,4 milliarder krone. Det giver en samlet forventet opsparing på 5,4 milliarder kroner. 

Løntilskudsordningen forventes at medføre udgifter på 3,1 mia. kr. i 2020, som finansieres af opsparingen i AUB. 

500 millioner kroner til nye lærepladser

Ud over en økonomisk sikring af de igangværende uddannelsesaftaler afsættes der også 500 millioner kroner til initiativer, der skal sikre den presserende udfordring med manglende lærepladser samt langsigtede investeringer i den fortsatte udvikling af stærke erhvervsuddannelser. 

Foreløbigt har regeringen og arbejdsmarkedets parter vedtaget en række pejlemærker for, hvordan pengene skal fordeles. Det handler blandt andet om i højere grad at sikre, at der er lærepladser nok, at der udbydes skolepraktik af høj kvalitet, til elever, som ikke kan finde en læreplads, at skabe bedre balance mellem korte og ordinære uddannelsesaftaler og sikre det høje faglige niveau på erhvervsuddannelserne. 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter ønsker, at tiltagene hurtigst muligt effektueres, så lærlinge, elever og virksomheder kan få gavn af ordningerne hurtigst muligt.

Læs hele aftaleteksten her...