Top menu

Er du klar til at holde sommerferie?

1688

Vi er nu i den sidste overgangsfase af den nye ferielov. Det betyder ændringer i dine ferie- og fridage.

Før hen har du været vant til, at du pr. 1. maj fik tanket op på feriekontoen, fordi du året forinden havde optjent din ferie. Sådan er det ikke længere.

Du har sikkert lagt mærke til, at du pr. 1. maj ”kun” fik 16,7 dage ind på feriekontoen. Og det er helt korrekt. Det er den ferie, du har optjent fra 1. januar til 31. august 2019 (2,08 feriedage pr. måned du har været ansat.)

I år kan du derfor afholde 16,7 dages ferie mellem 1. maj og 31. august 2020. Har du brug for mere, så kan du eventuelt aftale det individuelt med din arbejdsgiver, og få lov til at ”låne” nogle feriedage fra næste periode.

Dine feriefridage

Men ferieloven regulerer ikke de feriefridage, du har i kraft af din overenskomst. Den regulerer heller ikke ferie eller fridage, du eventuelt selv har forhandlet dig frem til i en lokalaftale med din arbejdsgiver.

Har du selv forhandlet dig til ekstra ferie eller fridage, skal du aftale med din arbejdsgiver, hvordan disse skal afholdes fremover.

I forhold til de fem feriefridage du har ret til i kraft af din overenskomst med Blik- og Rørarbejderforbundet, har forbundet indgået en aftale med arbejdsgiverne om, at de fremover kommer til at følge kalenderåret.

I overgangsperioden betyder det, at du pr. 1. maj 2020 fik tildelt 3,33 feriefridage, som skal afholdes inden 31. december. 1. januar 2021 er den nye ordning helt indfaset, så der vil du få tildelt 5 nye dage, og sådan bliver det fremadrettet.

Børneomsorgsdage

Du har ifølge din overenskomst også ret til 2 børneomsorgsdage om året. De kommer også fremover til at følge kalenderåret. I overgangsperioden har du pr. 1. maj fået 1,66 omsorgsdage, som du kan bruge frem til 31. december. 1. januar 2021, når den nye ordning er indfaset får du tildelt 2 nye. Husk at omsorgsdagene gælder for børn helt op til 14 år.