Top menu

Fagbladet Blik & Rør sætter fokus på OK 2020 i særlig ekstranummer

Dato: 27/03-2020
1656

Årets overenskomstforhandlinger er afsluttet, og nu er det medlemmerne, som skal tage stilling til det endelige resultat. Afstemningen er allerede i fuld gang.

Opdateret 30. marts kl. 13.30.

Grundet corona-virus er informationsmøderne i hele landet desværre blevet aflyst. Derfor har vi med kort varsel lavet et særnummer af Fagbladet Blik og Rør, så du og dine kolleger får mulighed for at sætte sig ind i den nye overenskomst og stemme enten JA eller NEJ.

I bladet gives der et indblik i forhandlingerne og de opnåede resultater, hvor nogle af detaljerne bliver uddybet. Det gøres blandt andet ved, at medlemmerne får ordet. Både i debat med forbundsformanden i en podcast, og ved at blive inspireret af andre medlemmers tanker og holdninger.

Desværre er der beklageligvis nogle fejl på side 4 i det fagblad, som fra den 30. marts sendes ud til alle medlemmer. I onlineudgaven er fejlene rettet, så de korrekte informationer fremgår i afsnittene om løn, lærlinge og familieliv.

Der er udsendt e-mail til medlemmerne med direkte link til afstemningen. Har man ikke modtaget en e-mail, kan der også stemmes via forbundets hjemmeside.

Brug din stemme!

Særudgaven af Fagbladet Blik og Rør kan læses her..

Klik her og følg anvisnin­ger til afstemning med NemID.