Top menu

Debat: Her er de nye redskaber til bekæmpelse af social dumping

Dato: 26/03-2020
1654

Der er en del, som spørger til de tiltag til bekæmpelse af social dumping og brug af udenlandsk arbejdskraft, som vi har fået forhandlet ind i overenskomsten. I dette debatindlæg svarer næstformand Niels Braaby på en række af spørgsmål til de nye redskaber, som er med i den nye VVS-overenskomst.

Som vi alle er bekendt med, er uvæsenet social dumping mange ting, og det handler ikke kun om udenlandske kollegaer.

For eksempel har mange af de sager, vi kender i forbindelse med social dumping, slet ikke noget med overenskomsterne at gøre. Kriminalitet, snyd og bedrag med blandt andet manglende registrering, manglende overholdelse af arbejdsmiljøloven og manglende betaling af SKAT er myndighedsopgaver. Det er altså sager som Politiet, SKAT og AT skal tage sig af.

I fagbevægelsen bistår vi gerne med hjælp til myndighederne, ligesom vi bruger mange ressourcer på at påvirke politikerne til hele tiden at stramme lovgivningen, så dem der snyder, bedrager og står for unfair konkurrence bekæmpes.

Fagforeningernes primære opgave, er at sikre ordentlige og fair løn- og arbejdsvilkår for lønmodtagerne, og det gøres ved at indgå overenskomster med arbejdsgiverne. Og når et område eller virksomhed er overenskomstdækket, skal vi sørge for, at arbejdsgiverne også overholder den indgåede aftale.

Forud for overenskomstforhandlingerne her i 2020, har medlemmerne bidraget med mange forslag til, hvordan vi igennem overenskomsterne kunne sikre, at bl.a. udenlandske kollegaer ikke bare bliver indplaceret på den laveste løn. Der har været forslag om kædeansvar, forhøjelse af minimalløn og forskellige fagretlige tiltag. Alle forslagene var en del af forhandlingerne i vores overenskomstforhandlinger.

I den aftale, som er lavet med Tekniq Arbejdsgiverne går kort fortalt ud på følgende:

For det første er der enighed om, at der skal tages hensyn til den enkelte medarbejders faglige dygtighed, arbejdets art samt omfanget af akkord når lønnen fastsættes. Det betyder, at en udenlandsk virksomhed der kommer til Danmark og melder sig ind i Tekniq Arbejdsgiverne, ikke bare kan indplacere alle medarbejderne på minimalløn. Gør de det alligevel, kan vi rejse en faglig sag om misforhold i lønnen.

Det skal bemærkes, at misforhold i lønnen ikke kun gælder for de ansatte på den pågældende virksomhed. Der skal tages højde for lønniveauet i branchen generelt og i det geografiske område, som virksomheden opererer i. 

For det andet har vi lavet en aftale om, at når en virksomhed påtænker at bruge en udenlandsk underentreprenør, bør tillidsrepræsentanten underrettes, hvor der holdes et møde med alle relevante oplysninger om arbejdets udførelse fremlægges. Er der ikke en valgt tillidsrepræsentant, kan forbundene altid bede Tekniq Arbejdsgiverne om et sådant møde, hvis der forudses problemer eller uoverensstemmelser.

I tilfælde, hvor de er problemer eller uoverensstemmelser om manglende overholde af reglerne, kan der iværksættes en fagretlig behandling inden for 48 timer og evt. indkaldelse til voldgiftsmøde inden for to uger.

For det tredje er det aftalt, at i de tilfælde, hvor forbundene rejser krav om en overenskomst med en udenlandsk virksomhed, støtter Tekniq Arbejdsgiverne op om forbundnes krav. Det gælder også i de tilfælde, hvor retten til at iværksætte en konflikt benyttes.

Sammenlagt er det min vurdering, at vi ved denne overenskomstforhandling har fået aftalt en nogle gode og stærke værktøjer, som sammen med vores eksisterende muligheder, som giver os bedre muligheder til at bekæmpe social dumping og unfair konkurrence.

Disse og alle de mange andre goder og forbedringer af overenskomsten, som er forhandlet hjem, er medvirkende til, at jeg anbefaler medlemmerne at stemme JA til VVS-overenskomsten.

Niels Braaby
Næstformand