Top menu

OK 2020: HB godkender Industri- og VVS-overenskomsten

1635

Blik og Rørs hovedbestyrelse har med et stort flertal godkendt Industri- og VVS-overenskomsten.

Allieret med håndsprit og hovedbestyrelsesmedlemmerne spredt godt ud i mødelokalet afholdt Blik- og Rørarbejderforbundet den 13. marts hovedbestyrelsesmøde for først og fremmest at godkende det seneste overenskomstforlig på Industri- og VVS-overenskomsten.

Et stort flertal stemte ja til forliget.

Protokollaterne til Industri og VVS-overenskomsten er, sammen med protokollaterne for VVS-overenskomsten og Skorstensfejeroverenskomsten, i dag blevet publiceret på hjemmesiden.

Der er fortsat to af Blik og Rørs overenskomster, med Dansk Byggeri og DI2, som mangler at blive fornyet. Disse forhandlinger vil foregå i næste uge.

HB om Corona

Uundgåeligt blev den aktuelle situation med Corona også diskuteret.

- Der er ingen tvivl om, at det ligger alle på sinde – også vores medlemmer af hovedbestyrelsen – hvordan vi kan hjælpe og støtte vores medlemmer. Derfor prioriterede vi, når vi alligevel var samlet, at diskutere forskellige tiltag, fortæller forbundsformand Henrik W. Petersen.

Hovedbestyrelsen blev på mødet blandt andet enige om at udarbejde et faktaark om hygiejneråd særligt tilpasset byggepladserne. Dette vil blive udarbejdet snarest muligt og lagt op på forbundets hjemmeside. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret angående råd og vejledning.

Kommer der yderligere tiltag vil medlemmerne blive informeret via Blik og Rørs relevante kanaler.