Top menu

Hovedbestyrelsen stemmer ja til Industriens Overenskomst

1612

Stigninger på fritvalg, forbedrede vilkår for lærlinge og mere barsel til fædrene er nogle af de forbedringerne den nye aftale indeholder. Der er forbedringer til alle, lyder det, og Blik og Rørs hovedbestyrelse er tilfredse.

På baggrund af weekendens forhandlinger, hvor CO-I forbundene, som Blik og Rør er en del af, blev enige med Dansk Industri om en fornyelse af overenskomsten på industriområdet, mødtes Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse i eftermiddag for at gennemgå den nye aftale. 

Aftalen blev mødt med hovedsagelig positiv respons hele bordet rundt, og det var derfor en enig bestyrelse der stemte ja til den nye aftale.

- Den aftale vi har fået på plads er fornuftig. De medlemmer, som arbejder under industriens overenskomst, kan godt være tilfredse. Indholdet matcher vores forventninger, og derfor har Blik og Rørs hovedbestyrelse i dag stemt ja til aftalen, siger formand Henrik W. Petersen.

Forbedringer til alle

Aftalen giver forbedringer til en bred vifte af lønmodtagerne, der er omfattet af industri-overenskomsten. Den indeholder blandt andet tre procent ekstra på fritvalgskontoen. De ekstra procenter kan som tidligere bruges til at indbetale ekstra pension, udbetales eller holde ekstra ferie, men som noget nyt kan kontoen fx også bruges til at dække ind, hvis ens barn skal ledsages hos lægen eller barnets anden sygedag.

For langtidssyge er der også penge at hente. For her bliver perioden, hvor man får fuld løn udvidet fra 9 uger til 14 uger.

Aftalen giver også 3 ugers ekstra betalt forældreorlov øremærket fædre og pension til lærlinge allerede fra de fylder 18 år og ikke først 20 år, som det er i dag.

Hele forliget kan downloades her, hvor du har mulighed for at læse alle punkterne i den nye aftale.

- Med forliget på industriområdet på plads åbner det op for forhandlingerne om VVS-overenskomsterne med TekniqArbejdsgiverne og Dansk Byggeri samt skorstensfejeroverenskomsten med Skorstensfejerlauget. De næste dage og uger tager vi derfor fat på de forhandlinger, og det vil have vores fokus, siger Henrik W. Petersen.