Top menu

Ny og mere præcis afstandsberegner

Dato: 04/09-2019
1538

En ny og mere præcis afstandsberegner, til brug for beregning af "zonetillæg", er nu klar på forbundets hjemmeside.

Tidligere på foråret valgte Blik- og Rørarbejderforbundet og Tekniq at tage den fælles afstandsberegner ud af drift. Det skyldes tvivl om rigtigheden i de afstande, som den Google-baserede tjeneste var udviklet på. 

Siden har parterne arbejdet på højtryk for at etablere en ny løsning. Den er ny klar, og i modsætning til den tidligere version, baserer systemet sig på mere korrekte adresseangivelser. 

Sådan bruges afstandsberegneren
I lighed med tidligere udgaver af afstandsberegneren indtastes adresserne for de to punkter, som skal måles i luftlinje, ligesom der også er mulighed for at indtaste et ”via-punkt”, hvis afstanden til arbejdsstedet forøges med mere end 25 procent. 

Efter måling af afstand udregnes sats i forhold til VVS-overenskomstens Punkt 23 stk. 10 og 11.

Den nye afstandsberegner kan desuden let tilgås fra både fra PC, tablets og smartphone.

Prøv den nye afstandsberegner på www.blikroer.dk/afstand
 

Beregneren er lavet i samarbejde med Septima og hjemmesider.dk