Top menu

Flere medlemmer i Blik og Rør

Dato: 03/07-2019
1510

Blik og Rør oplever fortsat medlemsfremgang. Næstformand Niels Braaby fortæller, at det kan skyldes, at Blik og Rør tænker organisering ind i alle aspekter af arbejdet.

Kurven for medlemmer af Blik og Rør har været støt stigende i flere år, hvor andre forbund oplever stagnering eller tilbagegang. Det er nemlig ikke nok at knokle hårdt for sine medlemmer og deres rettigheder og muligheder – man skal også vise verden, at man gør det. Ellers er der ingen, der opdager det.

Plan for organisering
Blik og Rør vedtog i 2014 nye tiltag, nemlig at gøre en aktiv indsats, der skulle skabe mere direkte personlig kontakt til nye og eksisterende medlemmer, og et tiltag om at tage direkte kontakt til medlemmer, som er på vej ud af fagforeningen. (Det kan være, fordi de ikke har betalt kontingent eller har ønsket overflytning til en anden organisation.)
 
Denne plan fortsætter man med, men samtidigt vil man øge fokus på organiseringen i hele Blik og Rør.
 
− Organisering skal tænkes ind i alting: Når opmålerne er ude på byggepladserne, når vi går videre med en fagretslig sag … uanset hvor man møder Blik og Rør, så skal man tænke i den proces, man er i gang med, at det er vigtigt, at vi alle sammen står sammen. Organisering handler om sammenhold. Det handler om vores muskler og vores kløgt. Vi er kun stærke, når vi er mange. Det er derfor, det er vores mål, at vi vil være en organiserende organisation, siger næstformand Niels Braaby.
 
Fastholdelse og hvervning
Organiseringsindsatsen i Blik og Rør handler om to ting, nemlig fastholdelse og hvervning. Fastholdelsen består i, at Blik og Rør lige tager kontakt med medlemmer, der er på vej væk, for at høre om der er noget, vi kan hjælpe med og også lære mere, så vi kan blive endnu bedre. Hvervningen består ikke kun i, at færdiguddannede svende melder sig ind i Blik og Rør.
 
Det handler også om at lære lærlingene om den danske arbejdsmarkedsmodel, og hvorfor den er så vigtig. I den danske model ligger, at man er medlem af en fagforening, og at arbejdsgiverne er med i en arbejdsgiverorganisation, og det er blandt andet derfor, Blik og Rør bliver inviteret på skolebesøg, så kommende svende kender arbejdsmarkedets spilleregler.
 
Mød os hos grossisten
− I det hele taget handler det om at være synlige. Vi sørger nu for at sende Blik og Rør-folk ud til grossister en gang om måneden i alle kredse, så servicesvendene kan få en snak med en faglig medarbejder. Vi har også lavet et organiseringsudvalg, der blandt andet udarbejder en værktøjskasse til tillidsfolkene ude på arbejdspladserne, så de nemt kan fortælle nye medlemmer, hvorfor det er en god idé at melde sig ind i Blik og Rør, siger Niels Braaby og tilføjer:
 
− Vi har et mål om, at vi vil nå 7100 svende-medlemmer inden årets udgang, og vi vil have en organiseringsprocent på 75 for lærlingene.