Top menu

Kvinderne kridter sikkerhedsskoene

Dato: 30/10-2018
1360

Nu er projektet Boss Ladies endelig skudt officielt i gang. 40 seje kvinder, der alle har en erhvervsfaglig uddannelse i byggeriet, mødtes og forberedte sig på at rejse land og rige rundt som aktive ambassadører: For selvfølgelig hører kvinder også hjemme i byggefagene

Det summede af liv og iver i spejdercenteret på Refshaleøen den lørdag i oktober. Cirka 40 unge kvinder sad i en cirkel på første sal og udvekslede allerede fortællinger og erfaringer om, hvem de er, og hvor de kommer fra, inden det hele var gået i gang. De unge kvinder var samlet for at lære, hvordan de som ambassadører for Boss Ladies skal ud på skolerne og fortælle om at være kvinde i byggefagene og skyde fordommene ned.

− De skal sådan set "bare" fortælle deres egen historie om, hvordan de fandt vej til, hvad det er, de synes, der er dejligt at arbejde med. Det, som giver dem en tilfredsstillelse ved at være på arbejdsmarkedet. Jeg tror på, at deres fortællinger kan inspirere andre piger og kvinder til at træffe valget, sagde ligestillingsminister Eva Kjer Hansen som bud på, hvad de 40 kvinder skulle gøre for at få budskabet igennem.

Tal med hjertet

Campen, der varede en weekend, trænede netop kvinderne i, hvordan de skulle fortælle deres historier.
− Vi lærte, at vi skulle gøre op med os selv, hvordan vi vil formidle os selv. Vil vi komme og tale til følelserne, eller skal det være faktabaseret? For mig giver det bedre mening at snakke til følelserne, for så husker man det bedre. Når det handler om, hvad de unge godt kunne tænke sig at lave det første stykke af deres arbejdsliv, så er det vigtigt, at de lever sig ind i det, fortæller Louise Tingvold Jensen. Hun er med på Boss Lady-campen i spejdercenteret som ambassadør for VVS-faget.

Ikke god nok vejledning

−  Mange fortalte, at de havde været oppe hos deres vejledere og sagt; hey, jeg kan godt lide at være aktiv. Jeg skal ikke sidde bag et skrivebord. Jeg kan godt lide at have noget med mine hænder at gøre, og jeg kan samtidigt godt lide at tænke. Så var svaret tit; jamen, så skal du på HTX i stedet for at sige; hvad med at tage denne her erhvervsuddannelse, som er en ligeså god mulighed. Der var bare ikke rigtigt nogen af os, der var blevet foreslået det. Havde man gode karakterer såsom 7, 10 og 12, så havde man fået at vide, at sådan nogle gode karakterer ikke skal gå til spilde. Hvis du spørger mig, er det den forkerte måde at se det på. For hvorfor kan et 12-tal ikke fungere ligeså godt ude i marken som et to-tal eller et firtal? Jeg forstår ikke, hvorfor man har den holdning, siger Louise Tingvold Jensen og tilføjer − Jeg tror, det kommer helt tilbage fra gammel tid, hvor dem sad uroligt, de kom på tekniske skole, og dem der sad stille, pigerne, de skulle på gymnasiet.

Rollemodeller

Mange af de kvinder, der var samlet i spejdercenteret nikkede, da den manglende vejledning kom op. Ligestillingsministeren fremhævede, at netop kvinderne selv kan gøre den forskel, som vejlederne ikke gør: − Vi kan jo høre, at de ikke synes, den vejledning, de har fået undervejs, har været hensigtsmæssig. Dér tror jeg, de selv kan spille en meget vigtig rolle i forhold til at påvirke, hvordan vi overhovedet tænker i, hvad er det for nogle valgmuligheder, vi gør piger og kvinder opmærksomme på. Jeg tror på rollemodeller. Dét at man kan se, at det kan godt lade sig gøre!

Der er brug for kvinderne

− Vi kan se på efterspørgslen efter faglært arbejdskraft. Den er der rigtigt meget brug for, vi kan se, der mangler 17.000 inden for området, når vi tager det bredt over de næste ti år. Og også af den grund er der al mulig grund til at appellere til kvinderne, sagde ligestillingsminister Eva Kjer Hansen, da hun var færdig med sin tale til de 40 fremmødte ambassadører. En tale, der handlede om Sophy Adolfine Christensen, der blev snedkermester på Nørrebro i 1895. En kvinde ministeren mener disse ambassadører og kommende kvindelige håndværkere også kan se som rollemodel, når kønsopdelingen i byggeriet skal udlignes.
− Vi skal udnytte de kompetencer, der er i det danske samfund, og hvis man kun kigger på den ene halvdel, for eksempel på mændene, jamen, så får man jo ikke udnyttet alle de kompetencer og kvalifikationer hos kvinderne. Så vi har en stærk interesse i at have et mindre kønsopdelt arbejdsmarked. Det handler simpelt hen om at få talenterne i spil, så vi ikke springer nogen brancher over, men får kvinderne ind dér, hvor de er meget dårligt repræsenteret i dag, konkluderede ministeren.

Megafedt initiativ

Louise Tingvold Jensen er glad for, at hun har valgt at stille op som ambassadør og rollemodel: − Jeg blev præsenteret for det gennem firmaet, og jeg sagde ja lige med det samme, for jeg synes, det er et megafedt initiativ! Der er ikke nogen, der oplyser elever om det, og hvis jeg kan være med at udvikle og få flere kvinder ind i det her, så er det noget, jeg har lyst til at være en del af! Netop at vise andre at hey! Det kan faktisk godt lade sig gøre!

Det summede stadig af aktivitet i spejdercenteret, da pressen og ministeren gik den lørdag. Kvinderne var allerede i gang med at kridte sikkerhedsskoene til at vandre landets skole tynde og fortælle om, hvordan der er masser af plads og muligheder for kvinder i byggefagene.