Top menu

Er 1. maj en fridag?

1289

Er du i tvivl om, du har fri 1. maj? Blik- og Rørarbejderforbundet giver dig svaret på, hvad der står i din overenskomst

Igen i år modtager Blik- og Rørarbejderforbundet i dagene op til 1. maj forespørgsler fra medlemmer, der er i tvivl om deres overenskomstsikrede ret til frihed på arbejdernes internationale kampdag. 

Svaret afhænger af den overenskomst, man er ansat under. Som lærling er der også et par ting, man lige skal være opmærksom på.   

For VVS’ere, som er ansat under overenskomsterne med Tekniq (VVS-overenskomsten), Arbejdsgiverne, Dansk Byggeri, Tiltrædelsesoverenskomsten og Dansk Industri er 1. maj en fridag. 

Fridagen dækkes med et beløb fra medarbejderens SH-konto eller Fritvalgs-konto, såfremt dagen falder på en arbejdsdag. 

Alle VVS-lærlinge har fri 1. maj. Det gælder også under skoleophold. 

VVS-lærlinge har frihed med fuld løn, mens voksenlærlinge får dækket fridagen ved udbetaling fra SH-konto eller Fritvalgs-konto efter samme regler som svendene. 

For skorstensfejere er det kun svende ansat i København Skorstensfejervæsen, som har fri 1. maj med den til enhver tid gældende løn.

For offentlige ansatte VVS’ere er reglerne forskellige, og der findes derfor ikke et entydigt svar, som dækker alle områder på tværs af regioner, kommuner og staten. Derudover kan lokale kutymeregler afvige for bestemmelserne i overenskomsterne. 

Du kan også kontakte din lokale kreds for yderligere information, eller tjek din overenskomst på blikroer.dk/overenskomst...