Top menu

OK 2018: Gennembrud på det regionale område

Dato: 25/04-2018
1288

Mere i løn, stop for forringelser af seniorordninger og betryggelse af spisepausen er blandt elementerne i det overenskomstforlig, som en række fagforbund har indgået med Danske Regioner.

Tidligt i morges valgte LO-organisationerne og Dansk Socialrådgiverforening at sige ja til en ny overenskomstaftale for i alt 46.000 medlemmer, ansat i landets regioner. 

Forbedring af reallønnen, parallel lønudvikling mellem det offentlige og det private. Stop for forringelse af seniorordningerne, og en betryggelse af spisepausen er blandt elementerne i det overenskomstforlig, som parterne har indgået. 

Aftalen kommer til at gælde for blandt andet lægesekretærer, tandklinikassistenter, sygehusportører, social- og sundhedsassistenter på hospitalerne og socialrådgivere, ansat på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.   

Aftalens hovedelementer er: 

  • En lønramme på 8,1 procent over tre år. Rammen dækker over generelle lønstigninger på 6,1 procent. 
  • Under lønrammen ligger også midler bundet i en lavtlønspuljen en rekrutteringspulje og en ligelønspulje. 
  • Midler til de enkelte organisationers videre forhandlinger på 0,35 procent. 
  • En ny reguleringsordning, som ikke længere indeholder det forhadte privatlønsværn. Privatlønsværnet har indtil nu betydet, at offentlige lønninger blev reguleret efter de private lønninger, og afskaffelsen skal sikre en parallel lønudvikling mellem offentligt og privat ansatte.  Et projekt med fokus på arbejdsmiljø, som endnu ikke er uddybet. 
  • En betryggelse om, at Danske Regioner ikke har intentioner om at pille ved den sikrede frokostpause.

Følgende organisationer er med i forliget: HK Kommunal, 3F - Fagligt Fælles Forbund, Socialpædagogerne, Dansk Metal, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk EL-Forbund, Teknisk Landsforbund, Fødevareforbundet NNF, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet og Serviceforbundet.