Søgefelt

Torsdag 03/07 2014

Samarbejdsaftale underskrevet

Bofællesskab og nærmere samarbejde mellem faglige organisationer a-kasser tættere på at være en realitet.

Et tættere samarbejde, bofællesskab og afledte synergieffekter er nu tættere på at blive en realitet, idet repræsentanter for Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Byggefagenes Arbejdsløshedskasse og El-fagets Arbejdsløshedskasse har underskrevet en foreløbig samarbejdsaftale.

Dermed er en proces med mange drøftelser og udveksling af ideer blevet konkret og forpligtende.

Helt specifikt fremgår det af aftalen, at hensigten er at indgå en fælles aftale om leje af lokaler i København, ligesom der så vidt muligt skal etableres et fælles administrativt center.

På a-kasseområdet er det hensigten at etablere et særligt samarbejde med fokus på vidensdeling og samarbejde omkring driftsmæssige forhold mellem de to a-kasser.

Underskrivelsen af aftalen foregik under ganske uformelle former på Dansk El-Forbunds adresse. Her gav alle parter udtryk for såvel glæde som optimisme for fremtiden.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt