Top menu

Forbund vinder sag om GPS-overvågning

Dato: 06/09-2013
538

Principiel afgørelse i arbejdsretten slår fast, at virksomheder skal varsle i god tid, hvis de vil bruge GPS til at overvåge ansatte.

Flere og flere ansatte oplever, at virksomheden overvåger dem ved hjælp af elektroniske redskaber som mobiltelefon eller GPS i firmabilen. Men hvis chefen vil bruge informationer fra overvågningen til at kontrollere de ansattes færden, kræver det, at medarbejderne får klar besked om overvågningen i god tid.

Det fastslår Arbejdsretten i en opsigtsvækkende dom, der kan få principiel betydning for tusindvis af lønmodtagere. Dommen slår nemlig fast, at en overvågning skal varsles mindst seks uger i forvejen - ellers må den ikke bruges til kontrol.

- Vi oplever en stigning i antallet af henvendelser fra medlemmer, som er usikre på, hvordan de skal forholde sig, når virksomhederne installerer GPS-trackere i firmabilerne. Og for os er afgørelsen derfor en vigtig sejr, siger næstformand Henrik W. Petersen fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Uretmæssig overvåget

Dommen udspringer af en konkret sag om brud på aftalen mellem LO og Dansk Arbejdsgiverforening vedrørende kontrol og overvågning. Den handler om en elektriker, der via GPS i firmabilen blev overvåget, og som nu har fået Arbejdsrettens ord for, at han blev uretmæssigt overvåget.

Elektrikeren kunne ifølge virksomheden, ikke give en tilfredsstillende forklaring på sit tidsforbrug i forhold til, hvor firmabilen havde befundet sig på helt præcise tidspunkter. De oplysninger indgik efterfølgende i en skriftlig advarsel. 

Men de informationer, som cheferne havde hevet frem af bilens elektroniske system, måtte de ikke anvende, lyder dommen. Virksomheden havde nemlig ikke i god tid forinden fortalt de ansatte, at firmaet ville bruge data fra overvågningen til at kontrollere de ansattes arbejde og stille dem til regnskab.

- Afgørelsen betyder, at arbejdsgiverne ikke bare kan installere en GPS i en bil og så bruge informationerne, som de har lyst til. Hvis ønsker at kontrollere de ansatte, skal der for det første være en god begrundelse for at overvåge, og dernæst skal de på forhånd og inden for de fastsatte tidsfrister meddele, at det er det, som er hensigten, forklarer Henrik W. Petersen.

Han håber, at dommen fra Arbejdsretten vil få virksomhederne til at tænke sig om en ekstra gang, inden de vælger at overvåge ansatte.

- GPS-overvågning er i bund og grund udtryk for kontrol og mistænksomhed. Afgørelsen kan forhåbentligt medvirke til, at samarbejde mellem virksomhed og ansatte i højere grad bør bygge på tillid og gensidig respekt. Det tror vi på er bedst for alle parter, siger Blik og Rørarbejderforbundets næstformand.