Top menu

En lang kamp om asbest er vundet – men et stort arbejde ligger forude!

Dato: 28/05-2024
3326

- Med den nye lovgivning får vi et rigtig godt grundlag for, at ingen VVS'ere, blikkenslagere og skorstensfejere bliver udsat for asbest i deres arbejde, men vi har også selv en opgave at løfte – og det har vi givet politikerne håndslag på, at vi er klar til, siger Stig Søllested, næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Foto: Noah Thilemann

Folketinget har netop vedtaget en ny lov om autorisation for asbestarbejde. Det er noget, der har været på Blik- og Rørarbejderforbundets dagsorden i årtier. Det er næsten 40 år siden, at vores fagblad bragte en artikel med overskriften 'Danmark asbestfrit i 1987'. Artiklen blev skrevet på baggrund af, at Folketinget i 1986 havde besluttet, at der skulle udarbejdes en handlingsplan for et asbestfrit Danmark.

I tiden, der er gået siden dengang, har der været et utal af politiske aftaler, arbejdsgrupper, formidlingsindsatser og meget andet. Også Blik og Rørarbejderforbundets politiske udspil 'Et asbestfrit Danmark' fra 2021 skal tælles med den ombæring.

Nu får vi en autorisationsordning for asbestarbejde – sågar en ordning, der af Arbejdsmiljørådet er blevet kaldt "…en helt principiel nyskabelse i arbejdsmiljøreguleringen i Danmark". Og det forpligter alle aktører.

- Det ER en kamp, der er vundet. Autorisationsordningen kommer i kke kun til at betyde noget for VVS'eren og alle andre håndværkene i deres daglige arbejde. Det kommer til at betyde noget for hele familien Danmark, at asbest fremover skal håndteres af professionelle virksomheder, med styr på nedrivning og med kompetente, uddannede medarbejdere, siger Stig Søllested, der er næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.  

Stort arbejde forude

For at nedrive asbestholdigt materiale, fx i forbindelse med renoveringsarbejde, skal virksomheder fra 1. januar 2025 have en autorisation, de skal have tilknyttet en faglig ansvarlig, deres ansatte skal gennemføre en asbestuddannelse og der er krav om, at virksomhederne skal anvende et kvalitetsledelsessystem. Lovgivningen er endelig vedtaget i Folketinget i dag, og den træder i kraft lige efter årsskiftet til 2025.

- I Blik og Rørarbejderforbundet er vi trygge ved ordningen som den ser ud nu, og de politiske intentioner, der ligger bag. Men vi ved også godt, at der ligger et kæmpe arbejde forude.

Næstformanden henviser til, at der er et stort arbejde for Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen, som skal administrere og føre tilsyn med ordningen. Ligesom, at de virksomheder som vil lade sig autorisere også går et travlt efterår i møde. Og så er der håndværksfagene, der i det daglige arbejder med bygningsdele, som kan indeholde asbest.

- Vi har også en opgave et løfte i Blik og Rørarbejderforbundet, hvor vi skal klæde vores arbejdsmiljørepræsentanter på, så de kender regler og rettigheder. Og vi skal sørge for, at de øvrige medlemmer ved, hvornår de skal være opmærksomme, hvor de kan støde på asbest og hvornår det er et krav, at en virksomhed med asbestautorisation tager over og sanerer for asbest. Når asbesten er fjernet, og VVS-arbejdet kan gå i gang, så må der ikke være noget asbeststøv at finde. Det mindste tilbageværende støv gør, at der skal foretages slutrengøring på ny. Der er sådanne regler og rettigheder, vi skal have medlemmerne til at forholde dig til i deres dagligdag, siger Stig Søllested.   

Med fra start

Blik og Rørarbejderforbundet har været med hele vejen i tilblivelsen af de nye regler om en autorisationsordning, hvor der er samarbejdet med de øvrige forbund, Arbejdstilsynet, arbejdsgiverne og det politiske system.

 - Som asbestreglerne ser ud nu – og med autorisationsordningen, der træder i kraft den 1. januar 2025 – så er vi klar til at trække en tydelig streg i sandet: Vores medlemmer skal ikke udsættes asbest. Vi har regler til, at dette kan lade sig gøre. Men for at komme hertil vi lovet det politiske system, at vi i Blik og Rør tager vores del af ansvaret. Et sådant løfte løber vi ikke fra, men det kommer til at kræve noget af både Forbundet, vores fire kredse og af medlemmerne.

- Så sent som i går havde vi en sag, hvor nogle medlemmer er blevet sat til at nedtage rør, hvor isoleringen indeholder asbest. I den sag er det klart, at arbejdsgiveren ikke har oplyst medarbejderne om forekomsten af asbest. Men fremover skal medlemmerne i højere grad være opmærksomme – og de skal vide, at der er rettigheder i reglerne og rygdækning i forbundet, hvis der er den mindste mistanke om asbest, siger Stig Søllested.