Top menu

VVS'ere udsat for asbest: "Jeg forstår ikke, at Arbejdstilsynet siger, den er helt gal, og alligevel får kommunen ingen straf"

Dato: 01/06-2023
2931

Greve Kommune fik taget positive asbestprøver, men de fortalte det ikke til håndværkerne, før der var gået en måned. Alligevel har Arbejdstilsynet vurderet, at kommunen hverken skal have bøde eller politianmeldes.

Af Maja Skov Vang

De fleste blikkenslagere og VVS’ere har prøvet at arbejde steder, hvor der var mistanke om asbest. Mange har desværre også været udsat for at arbejde steder, hvor der var asbest. Men det er trods alt de færreste, der har arbejdet steder, hvor bygherre vidste, at der var asbest, uden at fortælle det til håndværkerne. Men det var tilfældet for omkring 40 håndværkere, der var ved at renovere Strandskolen i Greve sidste forår.

Blandt dem var de to VVS’ere Christian Pedersen på 39 år og John Schick på 46 år fra firmaet IMS VVS. De arbejdede blandt andet med renovering i skolens teknikrum, hvor der var foretaget en positiv asbestprøve. Men bygherre, som er Greve Kommune, holdt den viden for sig selv i en måned. Imens skar John og Christian i rør, der var fyldt med asbest, uden at være iført værnemidler.

- Det gør mig stiktosset, siger Christian Pedersen.

- Ja, man bliver rigtig sur. Og det, man bliver mest sur over, er, det menneskesyn bygherre tilsyneladende har.

- Jeg risikerer måske først at blive syg om 20-30 år, men der render også skolebørn på 7 år rundt i de områder, hvor der var asbest. Og Christian har små børn derhjemme. Han kan have taget asbestfibre med hjem i arbejdstøjet, supplerer John Schick.

Heldige med mester

Der blev taget fem positive asbestprøver i perioden fra den 24. marts 2022 til den 25. maj 2022. Men bygherre gav først besked om de første positive prøver til hovedentreprenøren den 20. maj. Altså gik der godt en måned fra beskeden var modtaget, til den blev videregivet. De positive prøver, der blev taget den 25. maj, blev hovedentreprenøren først orienteret om d. 14. juni. Altså tre uger senere. Det viser en tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet.

Ifølge Christian og John blev de af deres mester fra firmaet IMS VVS bedt om straks at forlade skolen, da det stod klart, at de blev udsat for asbest.

- Vores firma bestilte også selv prøver, der viste sig at være positive. Vi er heldige med vores mester, han går meget op i, at vi ikke skal udsættes for noget. Han har hjulpet os og synes også, det er noget forfærdeligt svineri, siger John.

Arbejdstilsynet svigter

Christian, John og de andre håndværkere mhavde store forventninger til, at Arbejdstilsynet ville straffe kommunen, efter de den 28. juni kom på tilsynsbesøg. Men igen blev de skuffede.

- Vi viser dem alle de steder, der er problemer med asbest. Og de kan godt se, at det er helt ude i hampen, fortæller Christian og John supplerer:

- Ja og der er flere steder, hvor de tilsynsførende slet ikke vil gå ind. Da vi kom tilbage til skuret, sagde en af de tilsynsførende, at kommunen ville få et rødt kort. Vi spurgte, om de kan få to af dem, hvortil vi fik at vide, at det får man ikke i fodbold, ”og det gør vi heller ikke her”.

Men kommunen fik ikke noget rødt kort af Arbejdstilsynet. Selvom tilsynet kunne påpege flere lovovertrædelser, handlede bygherre efterfølgende blandt andet ved at asbestsanere, og derfor blev konklusionen ”Afgørelse uden handlepligt”. Det betyder, at kommunen ikke skal foretage sig yderligere, end det de allerede havde gjort. Senere afgjorde Arbejdstilsynet, at kommunen hverken skulle have bøde eller politianmeldes.

- Jeg forstår ikke, at Arbejdstilsynet kan sige, at den er helt gal og alligevel ikke give en straf. Du kan heller ikke overtræde færdselsreglerne og køre en cyklist ned, og så sige undskyld bagefter, og så sker der ikke mere ved det, siger Christian.

Ført til protokol

Christian og John har fået lavet en asbest-protokol, der betyder, at firmaet
har registeret, at de har været udsat for asbest.

- Og så kan vi ellers bare vente 20-30 år for at finde ud af, om vi bliver syge, siger John.

Både John og Christian er glade for, at Folketinget for nyligt vedtog en Arbejdsmiljøaftale, hvor der er afsat 20 millioner kroner til at komme asbest til livs.

Store dele af aftalen vil gøre en forskel, mener de, især det, der handler om krav til de virksomheder, der sanerer for asbest (se mere om den nye arbejdsmiljøaftale på side 5).

- Det giver god mening med autorisationsordningen for saneringsvirksomhederne. Men i lyset af det, der skete for os, så tror jeg ikke, det vil gøre den
store forskel, at Arbejdstilsynet fremover får flere muskler at spille med, siger han og henviser til, at det er aftalt, at Arbejdstilsynet fremover blandt andet vil have mulighed for at udstede bøder.

Om få måneder skal de to VVS’ere tilbage til Strandskolen for at fortsætte
renoveringen.

- Det har jeg det egentligt okay med nu, fordi vi har været igennem nogle processer, og fordi der er lavet asbestsanering. Det bliver lavet en visuel kontrol, og så bliver der taget prøver, hvor det er vores mester, der bestemmer, hvor prøverne skal tages, så de ikke bliver taget et vilkårligt sted. Det gør det mere trygt for os. Men alligevel er tilliden meget lille, siger Christian.

ARBEJDSTILSYNET: BETINGELSER FOR BØDE IKKE OPFYLDT

Fagbladet Blik & Rør har blandt andet spurgt Arbejdstilsynet, hvorfor Greve Kommune fik afgørelse uden handlepligt og ikke en bøde eller en politianmeldelse, samt hvad der skal til for, at en virksomhed får den type sanktioner.

- Arbejdstilsynet afgiver et forbud, påbud eller afgørelse uden handlepligt, hvis en virksomhed har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet afgav en afgørelse uden handlepligt, fordi arbejdet var afsluttet.

- På baggrund af de konstateringer og oplysninger, som Arbejdstilsynet har i sagen, har Arbejdstilsynet efter en samlet vurdering af sagen ikke fundet, at alle betingelser for en bøde eller politianmeldelse har været opfyldt, oplyser tilsynschef Flemming Bentzen i en mail.

Under tilsynsbesøget kom der en repræsentant for bygherre, der tidligere har været ansat hos Arbejdstilsynet. Christian og John mistænker, derfor at det har haft indflydelse på udfaldet af sagen. Ligesom de også mistænker, at det kan have indflydelse, at bygherre er en kommune og ikke en privat virksomhed. Det afviser Arbejdstilsynet.

- Arbejdstilsynet er som offentlig myndighed forpligtet til at følge forvaltningsloven og principper for god forvaltningsskik. Det betyder blandt andet, at Arbejdstilsynet i sine vurderinger og beslutninger ikke lægger vægt på hverken personlige forhold eller på, om der er tale om offentlig eller privat virksomhed. Arbejdstilsynet oplyser desuden, at det ikke er de tilsynsførende, der beslutter, om en virksomhed skal anmeldeles, men derimod en juridisk afdeling.

 

GREVE KOMMUNE: VI BEGIK EN FEJL

Rikke Hvelplund, der er centerchef hos Center for Teknik og Miljø i Greve Kommune, erkender overfor Fagbladet Blik & Rør, at kommunen begik en fejl.

- Det var en fejl, der skyldtes uvidenhed på det tidspunkt.

Så det havde ikke noget at gøre med, at det ville blive en dyr proces, hvis der skulle asbestsaneres?

- Det havde intet at gøre med, at det var blevet dyrere. Det handler mere om en generel uvidenhed om, hvornår noget er så alvorligt, at man skal lukke helt ned. Vi havde lavet nogle indledende prøver, så vi og entreprenøren vidste, vi skulle asbestsanere. Vi var i gang med at undersøge stederne, da vi så får yderligere positive prøver fra blandt andet teknikrummet i kælderen. Vi ville danne os et overblik over omfanget, før vi meldte noget ud. Vores viden om, at alle skal sendes ud, når der er fundet asbest, var ikke stor nok. Den adfærd fortsætter vi naturligvis ikke med videre i renoveringen