Top menu

Blik- og Rørarbejderforbundet bakker op om ny arbejdsmiljøaftale: Vi får værktøjer, der vil virke

Dato: 04/04-2023
2886

Blik- og Rørarbejderforbundet er tilfredse med den nye arbejdsmiljøaftale, som blandt andet giver Arbejdstilsynet en stabil bevilling. Opbakningen til aftalen gælder også prioriteringen af for eksempel en styrket indsats mod social dumping og arbejdslivskriminalitet samt fokus på arbejdsmiljøet som et led i den grønne omstilling.

I sidste uge skrev et bredt flertal på Christiansborg under på en fireårig arbejdsmiljøaftale, hvor der frem mod 2026 afsættes 1,3 milliarder til indsatser, der skal forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt bekæmpe social dumping og arbejdslivskriminalitet.

Blik og Rørarbejderforbundet bakker op om hele arbejdsmiljøaftalen og ser frem til at blive inviteret med ved bordet for – sammen med den øvrige fagbevægelse, arbejdsgiverne og myndigheden – at bidrage til, at aftalen får den rette effekt på arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser.

Nu – nogle dage efter at Aftalen om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping er en realitet – siger næstformand og arbejdsmiljøansvarlig i Blik- og Rørarbejderforbundet Stig Søllested følgende:

- I Blik og Rørarbejderforbundet har vi de seneste år haft blikket stift rettet mod tiltag, der skal sikre, at færre udsættes for asbest i deres arbejde. På den front er vi rigtig glade for den nye aftale, hvor vi får nogle værktøjer, som vi er overbeviste om, kommer til at virke.

Med den nye aftale får Arbejdstilsynet en stabil bevilling, og det vækker også glæde i Blik- og Rørarbejderforbundet.

- Et godt arbejdsmiljø kræver blandt andet et kompetent Arbejdstilsyn med tilstrækkelige ressourcer. Det er faktisk en prioritering, som vores kongres har besluttet, at vi i Blik- og Rørarbejderforbundet skal arbejde for. Arbejdet for en fast bevilling til Arbejdstilsynet er en del af Blik- og Rørarbejderforbundets egen handlingsplan 2022-2026, og vi kan med arbejdsmiljøaftalen sætte et lille flueben her.

Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer i VVS-, blikkenslager- og skorstensfejerbranchen møder oftest Arbejdstilsynet i forbindelse med tilsynsbesøg. Og næstformand Stig Søllested er heller ikke i tvivl om, at tilsynsindsatsen skal styrkes.

 - Besøg fra Arbejdstilsynet har en rigtig god virkning, hvad enten et tilsynsbesøg giver anledning til dialog og vejledning, eller til at Arbejdstilsynet skal tage skrappere midler i brug. Men der er fortsat brug for, at Arbejdstilsynet giver reaktioner, som kan mærkes af de arbejdsgivere, der ikke følger reglerne. Vi bakker op om, at man med aftalen kan fortsætte det skærpede tilsyn med store bygge- og anlægsprojekter og holder et fokus på social dumping og arbejdslivskriminalitet.

Ambitiøse mål for arbejdsmiljøet

På den seneste kongres, der blev afholdt i november 2022, blev der godkendt ambitiøse mål for arbejdsmiljøet, som Blik- og Rørarbejderforbundet og de lokale kredse arbejder for at realisere.

Det var også på denne kongres, at Stig Søllested blev genvalgt som næstformand og fik ansvaret for arbejdsmiljøet i Blik- og Rørarbejderforbundet. Og timingen af en ny arbejdsmiljøaftale kunne næsten ikke være bedre i forhold til de ambitioner, som Blik- og Rørarbejderforbundet har på arbejdsmiljøområdet.

 - Vi kan i arbejdsmiljøaftalen se, at der er rigtig mange initiativer, som skal udvikles, iværksættes og evalueres af Arbejdstilsynet. Kort sagt er der meget, som skal gøres til virkelighed. Det gælder for eksempel forebyggelse af fysisk nedslidning, som også er et højt prioriteret område i Blik- og Rørarbejderforbundet. Vi ser derfor frem til at blive inddraget i de drøftelser, der er planlagt.

Kortlægning af risici

Stig Søllested påpeger også, at han ser frem til at være med i processen om at sikre arbejdsmiljøet i den grønne omstilling.

- Vores medlemmer baner vejen for den grønne omstilling, men det kan have en pris rent arbejdsmiljømæssigt, hvis vi ikke er på forkant. Derfor ser vi også meget positivt på, at der med aftalen skal foretages en kortlægning af risici i arbejdsmiljøet.

Også på områderne omkring arbejdsulykker og psykisk arbejdsmiljø er der sammenfald mellem Blik- og Rørarbejderforbundets mål og de prioriteringer, der er foretaget i den nye arbejdsmiljøaftale.

 - Nu kender vi det grundlag, som Arbejdstilsynet og den samlede danske arbejdsmiljøindsats hviler på i de kommende år. Og vi ved, hvilke områder som Blik- og Rørarbejderforbundet kan byde ind på og læne os op ad. Vi smøger ærmerne op og går i gang. Og vi er allerede godt stillet. Siden kongressen har vi oprustet endnu mere på den arbejdsmiljøpolitiske front, og vi sidder med rigtig mange steder, hvor vi kan få indflydelse.

Asbestdagsordenen bliver fulgt til dørs

Selvom indførelse af en autorisationsordning for virksomheder, der udfører asbestsanering er en realitet med den nye arbejdsmiljøaftale, kan Blik- og Rørarbejderforbundet ikke hvile på laurbærrene.

Aftalepartierne bag aftalen er enige om at afsætte 20 mio. kr. i perioden 2023-2026 til initiativer, der skal medvirke til at færre udsættes for asbest. Og Stig Søllested slår da også fast, at asbestdagsordenen bliver fulgt til dørs af forbundet:

 - Autorisationsordningen for asbestsanering skal skrues sammen på den rigtige måde, så vi kan undgå de mange sager om manglende og sjusket sanering, som vi bruger meget energi på i kredsene og forbundet. Vi står med den nye aftale også over for drøftelser om, hvorvidt regler og praksis i forhold til om udvendigt og indvendigt asbestarbejde skal sidestilles.

I øjeblikket er der et stort arbejde i gang, hvor de politiske aftaler på asbestområdet fra hhv. 2018 og 2022 er ved at blive implementeret. Blik- og Rørarbejderforbundet sidder med i de arbejdsgrupper og udvalg, hvor arbejdet foregår:

 - Vi arbejder kontinuerligt for at sikre, at alle tiltag fra tidligere aftaler bliver implementeret og kommer til at spille sammen den nye arbejdsmiljøaftale. For eksempel sidder vi lige nu med den nye asbestbekendtgørelse, som snart træder i kraft samt en ny vejledning fra Arbejdstilsynet, hvor vi kan få tilsynets tolkning af, hvordan de nye regler skal praktiseres og håndhæves. De ting skal være på plads, når Arbejdstilsynet fremover får mulighed for til at udstede administrative bøder. Arbejdstilsynet får nu ressourcer til at få rykket på asbestområdet, som vi har kæmpet for at få dagsordenssat gennem mange år. Det skal vi nok holde øje med, om de gør, lover Stig Søllested.

Læs hele aftalen her.