Top menu

Det mener medlemmerne om VVS-overenskomsten

Dato: 30/03-2023
2879

Læs, hvad fire medlemmer mener om overenskomstaftalen, der er lavet på VVS-området.

Ole Christiansen (54 år), akkordholder Holm El- og VVS, Kreds Nord-Midtjylland

HVAD MENER DU OM DEN NYE VVS-OVERENSKOMST?

- Den favner bredt. Her tænker jeg både på den arbejdsgiverbetalte pension og på minimallønstigninger, men også på stigningerne på vores blåbog (akkordprislisten) på fire procent det ene år og 3,9 procent året efter. Alle får også gavn af, at vi får to procent mere på fritvalgskontoen, og at vi skal betale to procent mindre i pension. Det betyder jo en reel lønstigning.

- Det eneste, jeg savner i overenskomsten, er, at der var lidt mere fokus på arbejdsforhold. Jeg kunne godt have tænk mig, at man havde en måneds opsigelsesvarsel i stedet for 14 dage.

Morten Holme Sørensen (54 år), servicesvend og tillidsrepræsentant hos Thorsen & Pedersen VVS A/S, Kreds Sjælland-Bornholm

HVAD MENER DU OM DEN NYEVVS-OVERENSKOMST?-

Jeg synes, det er fint, at der bliver lavet om på pensionen, så arbejdsgiveren indbetaler en større del af den. Og så synes jeg, det er godt, at vi bliver styrket som tillidsrepræsentanter. Jeg er selv tillidsmand, og det er godt, at vi får lidt flere muskler. Hvis der for eksempel kommer nye ansatte i virksomheden, så er der sat tid af til, at man kan tage ud og hilse på dem.

-Der er vigtigt, at vi kan give mester et værdigt modspil. Og så er jeg spændt på, hvordan lokalforhandlingerne bliver. Vi ved jo alle sammen, hvordan der ser ud med stigende materialepriser, brændstofpriser osv.

David Olsen (19 år), lærling ved Nytofte VVS, Kreds Sydjylland-Fyn

HVAD MENER DU OM DEN NYEVVS-OVERENSKOMST?

- Det er et godt udgangspunkt, man kan selvfølgelig altid bede om mere, men mester skal jo også have penge til det, og det hele skal løbe rundt. Aftalen opvejer ikke fuldstændig for inflationen, men det er trods alt et løft – og den gør, at vi får lidt flere penge på lommen. Vi får mere ind på den særlige opsparing og mere arbejdsgiverbetalt pension.

- Men jeg synes, vi har det ret godt som lærlinge. Det gør en forskel, at der er en overenskomst. Så er der nogle klare retningslinjer for, hvad der må og skal ske – som er accepteret af begge parter.

Anette Pilgaard Nielsen (40 år), 

HVAD MENER DU OM DEN NYE VVS-OVERENSKOMST?

- Jeg synes, den nye overenskomstaftale er spændende, der er nogle gode ting i den. Blandt andet de to procent mere arbejdsgiverbetalt pension, og de to procent mere på fritvalgskontoen.

- Og så er der mange gode ting for lærlingene, det har vi ventet på. Det har hængt bagefter i lang tid, hvor der ikke er sket noget – så det er dejligt, at det er noget, der er tænkt på.

- Men jeg synes, der mangler noget om kædeansvar.