Top menu

Sommerferien er slut – men vi har ikke stoppet kampen

Formanden har ordet
Dato: 06/10-2021
2356

Sommerferien er efterhånden pakket godt væk og Folketinget er igen åbnet. Men selvom politik har holdt en pause, har det ikke været en stille periode i Blik og Rør.

Foto: Jonas Krøner

Jeg tog på sommerferie efter mit sidste indlæg om den manglende arbejdskraft, vi ser i vores branche. Og det er stadig et emne, som er meget omtalt i den offentlige debat. Lige nu lyder det, at vi skal tage mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, fordi arbejdsgiverne mangler arbejdskraft. Jeg er enig i, at der mangler arbejdskraft, men jeg mener, at vi hellere skal benytte os af nogle af de 69.812 unge, som sidder uden uddannelse eller arbejde. Få gjort de ufaglærte til faglærte i stedet for at tale om at sænke beløbsgrænsen til 330.000 kr.  

Min opfordring er, at vi skal bruge den danske arbejdskraft, nu når vi har 100.000 ledige i Danmark allerede. Er vi dog nødsaget til at kigge til udlandet, så har Danmark i forhold til de andre skandinaviske lande langt færre jobopslag på EU's jobbank. Derfor bakker vi også op om den netop indgået trepartsaftale, fordi der afsættes midler til lokale indsatser, der kan forhindre mangel på arbejdskraft.

Blik og rør vokser

En stor bedrift over sommerferien har også været, at vi i Blik og Rør har rundet de 10.000 medlemmer. Det er vi meget stolte af, og arbejder på, at det fortsætter denne vej. Selvom vi i Blik og Rør oplever fremgang, reflekterer det desværre ikke samfundstendensen for organiseringen i Danmark. Kun 53% af lønmodtagere er organiserede i fagforeninger. Det er en kæmpe udfordring for den danske model.

Vi har som befolkning – såvel arbejdsgiver som arbejdstager – et fælles ansvar for at vedligeholde den danske model. Derfor er regeringens nye reformudspil også et initiativ, jeg går ind for, fordi det understøtter den danske model. Her er det højere fradrag på fagforeningskontingentet med til at understøtte organiseringen og de op til 5.000 kr. ekstra i dagpenge de tre første måneder, giver også en ekstra styrke til sikkerheden for den ansatte. Det er vigtigt, at vi holder fast i den danske arbejdsmarkedsmodel, og husker os selv på, at overenskomsterne er flexi og dagpengene er security i den danske model.  

Asbest er stadig på dagsorden 

Asbest har heller ikke forladt vores dagsorden denne sommer. Vi fik i Blik og Rør afviklet en meget vigtig konference på Christiansborg – nemlig vores asbestkonference. Der var heldigvis mange, som trods ferie mødte op for at vise deres støtte. Selvom vi i Blik og Rør har asbest som en af vores vigtigste punkter på dagsorden, er det vigtigt for mig at understrege, at asbest på ingen måde udelukkende er et Blik og Rør problem – ej heller et håndværkerproblem – men et problem der vedrører hele familien Danmark.

Vi hørte under corona-krisen, hvordan man ikke kunne værdisætte et menneskeliv. Det kan man heller ikke i forhold til asbest. Nogle tiltag for at komme asbest til livs, vil koste penge – men det er penge, som er investeret godt.

Netop nu forhandler regeringen finansloven. Især boligjobordningen er her udsat. I min optik er ordningen vigtig at beholde. Dog synes jeg, at der skal tilføjes asbestsanering og asbestanalyse til tiltaget. Vælger man derimod at fjerne ordningen, så er det essentielt, at nogle af de penge vi sparer på området, bliver omfordelt til at indføre asbestsanering og asbestanalyser ved renoveringer.

Til slut er det også over sommeren, at aftalen om ret til tidlig pension endelig blev sat i værk. Det er nu muligt at søge en værdig tilbagetrækning gennem den tidlige pensionsordning – og det er også første gang i lang tid, at man har styrket den danske model i stedet for at skære i den, hvilket er et stort skridt i den rigtige retning.