Top menu

Formanden har ordet: Dagpenge handler om tillid og tryghed

Formanden har ordet
Dato: 29/03-2021
2122

Debatindlægget er oprindeligt bragt på Netavisen Pio den 25. marts 2021.

Forleden offentliggjorde Fagbevægelsens Hovedorganisation udspillet Mere tryghed til lønmodtagerne, som lægger op til en styrkelse af dagpengene i den første periode af lønmodtagernes ledighed. Udspillet har fået en blandet medfart.

SF og Dansk Folkeparti bakker op om forslaget, mens den borgerligt-liberale tænketank CEPOS mener, at et tillæg på 4000 kr. ekstra i de første tre måneders ledighed vil få folk i lavtlønnede jobs til fluks at sige op og stille sig ned i køen foran jobcentret.

Socialdemokratiet stiller dét spørgsmål, som for et regeringsbærende parti, er så sikkert som amen i kirken: ”Hvor skal pengene komme fra?” 

860.000 lønmodtagere står til halveret indkomst

Banen er altså kridtet op, og spillerne har indtaget deres sædvanlige pladser. På tilskuerpladserne sidder 860.000 a-kassemedlemmer, som i dag har udsigt til som minimum at få halveret deres indkomst, hvis de kommer på dagpenge.

Dagpengesystemet er blevet massivt udhulet de sidste mange år – selv lang tid før, coronakrisen ramte os. Kompensationsgraden - altså hvor stor en andel af ens normale løn, man kan få i dagpenge - for a-kassemedlemmer i vores brancher, er faldet fra 57 procent i midten af 90’erne til kun 48 procent i dag.

Det er ikke i orden, for hele flexicurity-modellen hviler på, at der er en ordentlig dagpengesats at falde tilbage på, for til gengæld at give virksomhederne mulighed for at kunne hyre og fyre, alt efter hvor fyldt ordrebogen er.

Den balance holder ikke, hvis den ene skål på vægten bliver lettere år for år.

Vil få flere til at vælge a-kassen

I Blik- og Rørarbejderforbundet bakker vi derfor fuldt ud op om udspillet, som helt konkret vil løfte kompensationsgraden de første tre måneder med ni procent for forsikrede medlemmer i vores brancher.

Det vil give en lidt større tryghed i, at det stadig kan løbe rundt, selv hvis man mister sit arbejde fra den ene dag til den anden.

Og samtidig vil det måske få flere til at vælge at melde sig ind i en a-kasse og bidrage til det fællesskab, som skaber tryghed for alle på arbejdsmarkedet.

Virkelighedsfjern Excel-logik

Argumentet om, at mere tryghed i starten af ledighedsperioden vil få folk til at sige sit job op og lægge sig hjem på sofaen – i øvrigt under en af de største økonomiske kriser i nyere tid – køber jeg simpelthen ikke.

Dét argument er udtryk for en virkelighedsfjern Excel-logik, som ikke har hold i hverken virkeligheden på arbejdsmarkedet eller er bakket op af økonomiske studier.

Hvis FH’s forslag skal spille, er derfor er der behov for at træde et skridt væk fra Finansministeriets regnemodeller og have tillid til, at lønmodtagerne faktisk gerne vil arbejde, men at de også har brug for mere tryghed i en tid, hvor corona, økonomiske udsving og den grønne omstilling påvirker vores arbejdsmarked.

Vi har i fagbevægelsen spillet bolden op, og vi står gerne klar med ideer til, hvor pengene kan findes. Nu er det regeringen og resten af Folketingets tur til at holde fokus på bolden og sikre, at lønmodtagere i Danmark fortsat kan stole på vores fælles dagpengesystem.