Top menu

Formanden har ordet: Styrk dagpenge permanent

Formanden har ordet
Dato: 23/03-2020
1878

De sidste par dage har der været debat om, hvordan vi kan holde hånden under de mange mennesker, som desværre står over for en fyreseddel på grund af coronakrisen.

Både i fagbevægelsen og fra nogle politikere har der været forslag om at indføre et tillæg til dagpengesatsen de næste tre måneder, så dagpengesatsen hæves med en tredjedel. 

I Blik- og Rørarbejderforbundet bakker vi op om alle tiltag, der kan sikre bedre vilkår for mennesker, der står uden job i en periode. Og det bliver desværre endnu mere nødvendigt den kommende tid. Jeg hører allerede historier fra medlemmer, som har mistet deres arbejde – på trods af hjælpepakker og klare opfordringer fra Regeringen til, at virksomhederne ikke fyrer medarbejdere.

Desværre er dagpengesystemet blevet massivt udhulet de sidste mange år – selv lang tid før, coronakrisen ramte os. Bruttokompensationsgraden er for vores medlemmer faldet fra 57 % i midten af 90’erne til kun 48 % i dag, hvilket betyder, at mange lønmodtagere risikerer at miste op til halvdelen af deres rådighedsbeløb, hvis de pludselig står uden arbejde.

Det er ikke i orden, for hele flexicurity-modellen hviler på, at der er en ordentlig dagpengesats at falde tilbage på, til gengæld for at virksomhederne kan hyre og fyre, alt efter hvor fyldt ordrebogen er. Det gælder nu, og det gælder også på den anden side af coronakrisen.

Jeg så derfor allerhelst, at dagpengesatsen blev styrket permanent – så vi kunne være sikre på, at mennesker der uheldigvis står uden et arbejde i en periode, ikke risikerer ikke at kunne betale regningerne.
Og som minimum skal vi her og nu sørge for at holde hånden under de mennesker, der mister jobbet på grund af coronakrisen. Både for den enkelte lønmodtagers skyld, men også for hele samfundet.

Hvis vi skal komme trygt ud på den anden side af den her krise, skal vi holde fast i det fleksible og trygge arbejdsmarked, vi har kæmpet for i over 120 år.

Henrik W. Petersen
Forbundsformand