Top menu

VVS-branchen: Vi har kompentencerne til grøn omstilling, men vi mangler politisk handling

Formanden har ordet
Dato: 21/09-2020
1855

DEBAT: VVS-branchen er klar til den grønne omstilling, men der mangler politisk handlekraft og efterspørgsel på grønne løsninger, skriver Henrik W. Petersen og Troels Blicher Danielsen.

Der er ingen grund til at lurepasse, når det gælder om at sætte turbo på den grønne omstilling. Vvs-branchen er klar til at løfte opgaverne.

Danmark skal tilbageerobre den grønne førertrøje. Sådan har det lydt utallige gange fra landets politikere den seneste tid, når talen er faldet på fremtidens klimapolitik.

Men det har knebet med at sætte handling bag de store ambitioner. Noget, der senest blev understreget med regeringens finanslovsforslag, hvor de konkrete klimainitiativer var få.

Samtidig er der blevet stillet spørgsmålstegn ved, om de brancher – ikke mindst vvs-branchens virksomheder og medarbejdere – der skal udføre arbejdet i praksis, nu også kan løfte opgaven. 

I den politiske aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra juni måned 2020 om løft af ledige under coronakrisen, fremgår det også, at der skal nedsættes et tværministerielt arbejde, ”der skal vurdere behovet for nye tiltag for at sikre efteruddannelsesindsatsen matcher efterspørgslen efter grønne kompetencer.”

Vores budskab er: Pas nu på at det ikke bare bliver en politisk syltekrukke. For der er ingen grund til bekymring eller tøven. 

Vi ER allerede klar til den grønne omstilling. Det er kort sagt ikke kompetencerne, men snarere politisk handlekraft og efterspørgsel på grønne løsninger, der mangler.

Faglærte er klædt godt på til grønne opgaver
I 2015 reviderede Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ Arbejdsgiverne vvs-energiuddannelsen, hvor fokus var på højere kompetencer indenfor energieffektivisering, vedvarende energiløsninger, indeklima og ventilation.

Den 1. august 2020 trådte igen en helt ny vvs-energiuddannelse i kraft. Der skulle altså kun gå fem år, før det atter var nødvendigt at opdatere uddannelsen på grund af den teknologiske udvikling, nye myndighedskrav og politisk fokus.

Igen har vi højnet kompetencerne på uddannelsens fire specialer – især indenfor de grønne kompetencer, IoT-løsninger og digitale kompetencer.

Samtidig har vi skærpet kravene, så man på de relevante specialer skal bestå certifikatprøver på fjernvarme, gas, køl med videre, og lærlingene undervises i varmepumper helt op til erhvervsakademiniveau. Det betyder, at den nye generation af faglærte er klædt optimalt på til at føre an i den grønne omstilling.

Vi kommer med andre ord til at stå med en generation af nye dygtige faglærte, der bare tripper efter at træde direkte ind i den grønne omstillings epicenter, og som er ekstremt eftertragtede ude i virksomhederne.

Det ser vi også på antallet af nye lærlingeaftaler, som på trods af coronakrisen, faktisk holder sig på samme høje niveau som sidste år. Det kan dog hurtigt ændre sig, hvis ikke ordrebøgerne følger med. For grundlaget for flere kompetente faglærte er, at der er opgaver nok til at beskæftige dem.

Den grønne omstilling skal ud til hr. og fru Danmark
Hele branchen – virksomheder og medarbejdere – har altså påtaget sig et stort ansvar, når det gælder om at dygtiggøre sig og gøre klar til de mange opgaver, som følger med, når de klimavenlige intentioner skal blive til virkelighed – også ude hos hr. og fru Danmark.

For grøn omstilling er meget andet og mere end store vindmølleparker og produktion af grøn energi.

Vi når ikke målene for nedbringelse af CO2-udledningen, hvis ikke vi også får fokus på renovering af de tekniske installationer, intelligente bygningsinstallationer og de grønne løsninger ude hos den enkelte dansker, der har brug for en økonomisk gulerod, når det gælder om at omsætte de grønne ambitioner til handling.

Derfor: Der mangler ikke kompetencer. Men politikerne skal sætte handling bag de store ord og sikre efterspørgslen efter de tekniske grønne løsninger, hvis vi skal gøre os håb om at leve op til klimamålene.

Vi er klar, er I?

Debatindlægget af Henrik W. Petersen og Troels Blicher Danielsen, hhv. forbundsformand, Blik- og Rørarbejderforbundet og administrerende direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne, er bragt i Altinget den 21. september.