Top menu

Formanden har ordet: Et folketingsår i klimaets tegn

Formanden har ordet
Dato: 09/10-2020
1852

I tirsdags åbnede Folketinget op for endnu en politisk sæson. Statsminister Mette Frederiksen gik på talerstolen og gav en ”redegørelse for rigets almindelige stilling”, som grundloven foreskriver.

Det var en tale, der tog udgangspunkt i den krise, vi har stået over for som land, siden Covid-19 for alvor fik fat. En krise, som vi har håndteret og stadig håndterer ved hjælp af fællesskab, samfundssind og handlekraft. Men det var også en tale, der kiggede frem. Frem mod nye måder at drive vores velfærdssamfund. Regeringen foreslår, at syv kommuner skal ’sættes fri’ og de næste tre år få fuldstændig frihed på den måde, de kører deres daginstitutioner, folkeskoler og plejehjem. Det er et spændende eksperiment, og i Blik og Rør vil vi kraftigt opfordre de syv kommuner til at tænke indeklima ind i deres overvejelser omkring, hvordan institutionerne skal drives. For et godt indeklima er forudsætningen for resten af det vigtige arbejde, der bliver udført i disse institutioner. Selv verdens bedste pædagog, underviser eller sosu-assistent kan ikke kompensere for et dårligt indeklima og de negative konsekvenser det fører med sig for både helbred og trivsel. Derfor bør det være et af de steder, de 7 kommuner sætter ind først, når de få friere rammer. I Blik og Rør står vi gerne til rådighed med både faglig viden og gode råd.

Teknologien virker ikke, før vi investerer i den

Under åbningsdebatten i går stod det klart, at det kommende folketingsår står i klimaets tegn. Et af de store diskussionstemaer i salen gik på, om vi skal sætte vores lid til, at nye teknologier kan få os igennem den klimakrise, vi står i. Danmark er et stolt foregangsland, når det kommer til grønne løsninger. Men det siger sig selv, at vi først kan udvikle og se effekterne af de nye teknologier, hvis der bliver investeret i dem. Som statsministeren sagde i sin åbningstale, så skal vi ikke ’satse’ på nye teknologier, men investere i dem. En varmepumpe gør ikke megen gavn, før den er installeret og klar til brug ude hos forbrugeren. Og et ventilationsanlæg er ikke meget værd, hvis ikke det vedligeholdes og renses.

Der er mange eksempler på, at vi ved at investere i ny teknologi, kan forbedre både klimaet og vores hverdag. I dag har Blik- og Rørarbejderforbundet sammen med bl.a. TEKNIQ Arbejdsgiverne, Veltek og en række andre organisationer offentliggjort en rapport med konkrete anbefalinger til et bedre indeklima i folkeskolen. Her kommer vi også med konkrete eksempler på, hvad det kan koste at sikre et ordentligt indeklima. Jeg kan afsløre, at det er forsvindende lidt i forhold til de gevinster, et godt indeklima medfører for trivslen på skolen. Så kære regering og resten af Folketinget. Hvis I står ved jeres holdning om, at vi skal investere i nye, grønne teknologier, så er indeklimaet et oplagt sted at starte. Teknologien er der, branchen er klar – vi venter bare på, at I tager det første skridt.