Top menu

Trepartsaftale: En håndsrækning til VVS-energiuddannelsen

Dato: 24/11-2020
1823

Elever på VVS-energiuddannelsen kan i fremtiden se frem til langt bedre hjælp med at finde en læreplads.

Der er her i ugen blevet indgået en trepartsaftale mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening og regeringen. Aftalen finansierer initiativer om flere lærepladser og styrkelse af erhvervsuddannelserne for 500 mio. kr. årligt i varige midler fra 2021. Aftalen indebærer en ambitiøs målsætning om, at 80 procent af de unge skal have en læreplads, når de afslutter grundforløbet. I dag er det kun cirka halvdelen, der har en læreplads ved grundforløbets afslutning. 

Aftalen inbefatter altså også VVS-energiuddannelsen, hvor eleverne i fremtiden vil få langt bedre muligheder for at kunne finde en læreplads.

Aftalen har følgende målsætninger:

- Den nye trepartsaftale indebærer langt færre korte aftaler, som lærlinge og elever i dag til tider møder. Fra 2022 bliver det kun muligt for en virksomhed, at indgå én kort lærepladsaftale med samme lærling/elev.

- Unge i skolepraktik vil modtage en højere ydelse end i dag. Det er lykkedes at hæve ydelsen for skolepraktik med 15 procent fra 2022.

- Med aftalen får de i alt cirka 50 faglige udvalg, der består af lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, ansvaret for – sammen med skolerne, som i dag er alene om opgaven – at besøge virksomheder, der har faglært arbejdskraft ansat. Formålet med besøgene er, at se om virksomheden kan blive godkendt til at have elever/lærlinge og at opfordre virksomhederne til at oprette lærepladser.

- Virksomhederne får refunderet en større andel af de lønudgifter, de har til deres elever og lærlinge, mens de er på skoleophold som led i vekseluddannelsen mellem praktik og skole. Der er tale om en delvis videreførelse af en ordning, som ellers var bestemt til at skulle ophøre 31. december 2020.

- Flere informationer på praktikpladsen.dk skal gøre det mere overskueligt og fleksibelt for både elever og skoler at finde frem til de forskellige muligheder for at finde en praktikplads. Her skal blandt være en dagsaktuel status på, hvor mange lærepladser, der er ledige, og hvor mange elever, der søger en plads, fordelt på geografi og uddannelse.