Top menu

Den nye skorstensfejeroverenskomst er landet

Dato: 02/11-2020
1808

Nu er forhandlingerne mellem Blik & Rør og Skorstensfejerlauget slut. Det har udmundet sig i en overenskomst med to væsentlige tilføjelser. Nemlig særafsnittet om ventilationsrens og aftalen om at nedsætte et arbejdsmiljøudvalg.

Blik & Rør indgik i marts en aftale med Skorstensfejerlauget om en overenskomst, der kommer til at gælde fra 2020-2023. Den indeholder selvfølgelig de sædvanlige ting som procentvise stigninger i løn med mere, men denne overenskomst er også historisk fordi, det er første gang, at området omkring ventilationsrens er skrevet ind i overenskomsten.

- Ventilationsrensning er et område, som flere og flere skorstensfejere kommer til at beskæftige sig med i deres arbejde. Ikke bare nu men også i fremtiden. Derfor var det selvfølgelig vigtigt at få helt klare regler for, hvordan arbejdsforholdene og aflønning skal være når man udfører ventilationsrensning, siger Kim Fusager Balle, der er forbundssekretær i Blik & Rør.

Et nyt arbejdsmiljøudvalg

En anden vigtig ting der optræder i den nye overenskomst, og som der har været efterspurgt i et stykke tid, er nedsættelsen af et arbejdsmiljøudvalg. Det er noget, der skaber glæde hos Søren Schytte, der er arbejdsmiljøansvarlig hos Blik & Rør.

- Formålet og det primære sigte er, at vi får sat fokus på arbejdsmiljøudfordringerne i branchen, og jeg glæder mig over, at vi nu også på skorstensfejerområdet har fået aftalt et samarbejde om arbejdsmiljø.

Formålet er også, at der bliver sat mere fokus på typiske arbejdsskader som knæskader, faldskader, sod mm. Typiske udfordringer i branchen som der skal arbejdes med i udvalget.

- Arbejdsmiljø må og skal aldrig være et konfliktområde. Vi skal arbejde sammen for at minimere eksempelvis de alvorlige faldskader, vi desværre ser alt for ofte, og vi skal blandt andet arbejde med, hvordan vi dækker arbejdsmiljødelen på det nye område, ventilationsrens, siger Søren Schytte.

Det er ligeledes aftalt, at såfremt der opstår en lokal uenighed, så kan man bede organisationerne om at komme og hjælpe med at finde en løsning.

Det nye arbejdsmiljøudvalg kommer til at holde møder efter behov.

 

Foto: Ulrik Jantzen