Top menu

OK 2021: Krav for offentlige ansatte er fremsat

Dato: 26/10-2020
1803

Til foråret skal der forhandles nye overenskomster på det offentlige område. Derfor har tillidsrepræsentanterne på det offentlige område været samlet og formuleret medlemmernes krav forud for de kommende forhandlinger.

Overenskomsten på det kommunale, det regionale område og staten udløber med udgangen af marts 2021, og Blik- og Rørarbejderforbundet skal forhandle løn- og ansættelsesvilkår på vegne af de medlemmer, som er ansat på det offentlige område.

Tillidsrepræsentanterne på det offentlige område har nøje studeret forårets resultater på det private område, hvor det lykkedes lønmodtagerorganisationerne at sikre markante forbedringer til medlemmerne.

De mener derfor at der er plads til en række forbedringer og justeringer af de overenskomster, som gælder for offentlige ansatte VVS’ere og blikkenslagere.

- Når der forhandles nye overenskomster på det offentlige område, er det naturligt at skelne til de resultater, der blev opnået på det private område. Udover stigninger på lønnen, som er et højt prioriteret ønske til forhandlingerne, er der også ønsker om bedre beskyttelse af tillidsrepræsentanten, siger forbundssekretær Søren Schytte, der leder forhandlingerne på vegne af forbundets offentlige ansatte medlemmer.

Noget til alle 
I udvælgelsen af krav har de offentlige ansattes tillidsrepræsentanter også prioriteret en række andre ønsker til forhandlingerne.

Det er blandt andet, at pensionen skal beregnes af den samlede indkomst. Der er desuden ønske om, at fridage som 1. maj og Grundlovsdag skal gælde for alle offentlige ansatte, ligesom der ønskes klare forbedringer for tillæg ved arbejde udført uden for normal arbejdstid, og endelig er det et krav, at seniordage i statens overenskomst sikres som rettighed.

- Det offentlige arbejdsmarked skal fastholdes som et attraktivt arbejdsmarked. Det er vigtigt, og derfor handler det om, at der skal sikres forbedringer, som også i fremtiden gør det attraktivt at arbejde på det offentlige område, siger Søren Schytte.

Kravene fra Blik- og Rørarbejderforbundet koordineres med de øvrige fagforbund med offentlige ansatte håndværkere, og indgår i de krav, som drøftes med modparterne fra KL og Danske Regioner.

Forhandlingerne på det offentlige område forventes at starte op omkring årsskiftet.