Top menu

OK 2020: Ny aftale for skorstensfejerne i København City

1623

Onsdag den 4. marts indgik Blik- og Rørarbejderforbundet aftale om en ny overenskomst med Skorstensfejerlauget for skorstensfejerne i København City.

Aftalen er en tillægsaftale til den overenskomst, som parterne i sidste uge lavede for alle landets skorstensfejere. En aftale, som sikrer skorstensfejerne mere i løn, bedre vilkår under sygdom og ulykke samt et nyt afsnit om ventilationsrens.

For de københavnske svende gælder det endvidere, at de har fået en ekstra seniordag. Det betyder at skorstensfejere over 60 år i København City nu kan afholde fire såkaldte seniordage om året med fuld løn.

Med København Citys tilslutning til aftalen er den nu endelig godkendt til urafstemningen, når alle overenskomster er på plads.