Top menu

Formanden har ordet: Corona-finanslov skal være grøn

Formanden har ordet
Dato: 16/11-2020
1848
Corona og grøn finanslov

Regeringen og dens støttepartier forhandler i disse dage finanslov. Opgaven er at lande en finanslov for 2021, der både rummer velfærd og grøn omstilling, og som samtidig forholder sig til den nye økonomiske situation, vi står i på grund af coronakrisen.

Det er en svær balance, men jeg håber og tror på, at partierne nok skal nå til enighed om en god finanslov.

Der har allerede været nogle gode forslag på banen fra de forskellige partier. Og på baggrund af de forslag, vil vi fra Blik og Rørs side slå på tre konkrete forslag til den kommende finanslov:

En fleksibel, grøn Boligjobordning

Mandag d. 9. november offentliggjorde regeringen sit udspil til et markant løft af Boligjob-ordningen, også kendt som håndværkerfradraget. Helt konkret er regeringen klar til at hæve loftet på håndværks- og serviceydelser til 25.000 kr. Det støtter vi i Blik- og Rørarbejderforbundet, fordi det vil styrke beskæftigelsen blandt håndværkere og være med til at gøre det billigere for almindelige danskere at energirenovere deres hjem.

Men samtidig med at fradraget hæves, bør Boligjobordningen nytænkes med et grønt fokus for øje. Materialeudgifter til grønne investeringer bør være fradragsberettiget. Og ordningen skal gøres mere fleksibel ved at give mulighed for, at boligejere fremover kan opspare flere års fradrag til større tiltag, og dermed større og dybere energirenoveringer. Disse forbedringer har Dansk Folkeparti også foreslået, og vi håber i Blik og Rør, at der vil samle sig opbakning til en grøn nytænkning af Boligjobordningen.

Bedre indeklima i folkeskolen

Radikale Venstres finanslovsforslag bød også på en glædelig nyhed. De foreslår, at der afsættes 100 mio. kr. til bedre indeklima i folkeskolen, hvoraf 15 mio. kr. skal gå til en national screeningsindsats, der kan give et landsdækkende billede af, hvordan indeklimaet ser ud.

Det synes vi er en glimrende idé i Blik og Rør, og vi har længe arbejdet for at sætte indeklimaet i offentlige institutioner på dagsordenen. Men det er vigtigt, at det ikke bliver en akademisk øvelse. For vi har allerede rigtig meget viden om det dårlige indeklima ude i skolerne. Derfor anbefaler vi, at der afsættes midler til, at Dansk Center for Undervisningsmiljø kan føre regelmæssigt tilsyn med indeklimaet på hver eneste skole i landet. Og de skal selvfølgelig også have mulighed for at give påbud, hvis det bliver nødvendigt.

Lånepulje til energirenovering

SF foreslår, at der oprettes en lånepulje på 2 mia. kr., som kommunerne kan bruge på energirenoveringer. Heraf skal 500 mio. kr. øremærkes til folkeskolerne.

Det er et forslag, vi bakker op om i Blik og Rør, og vi vil opfordre til, at midlerne øremærkes energirenoveringer, som samtidig vil have en sundhedsgavnlig effekt. Fx mekanisk ventilation til at sikre bedre indeklima og nye, berøringsfri armaturer, som mindsker smitte med Covid-19.