Top menu

Godt med flere muskler til bekæmpelse af snyd

Formanden har ordet
Dato: 17/12-2020
1846
Godt med flere muskler til bekæmpelse af snyd

Tirsdag aften vedtog et bredt flertal i Folketinget et nyt politiforlig, som skal tegne rammen for politiets arbejde de kommende år. Der skal blandt andet nedsættes en helt ny enhed, som skal håndtere grove sager om menneskehandel og tvangsarbejde. Og selvom vi ikke indtil videre har set sager med dette i VVS-branchen, så er det desværre noget, vi ved, der foregår mange andre steder i byggeriet. Derfor har man med forliget fremhævet byggeriet og restaurationsbranchen som områder, der skal være særligt fokus på fremover, når det kommer til at opklare tvangsarbejde. Det er godt, for vi skal sætte alt ind på at sikre, at al arbejde der foregår i Danmark, foregår efter danske forhold og dansk lovgivning.

Hvor ligger ansvaret?

Der bliver allerede gjort meget i fagbevægelsen for at sætte en stopper for forskellige former for løndumping og andre brud på overenskomsterne. Det er en af vores vigtigste opgaver at sikre, at arbejdsgiverne overholder de regler og retningslinjer, vi i fællesskab har aftalt.

Men når det kommer til snyd, skatteunddragelse, magtmisbrug og andre grove overtrædelser, så er det i sidste ende myndighedernes opgave. Vi kan i de faglige organisationer være med til at pege myndighederne i den rigtige retning, hvis vi bliver opmærksomme på, at der foregår noget mistænkeligt, men det er politiets og domstolenes opgave, at overtrædelserne bliver stoppet, og at det får konsekvenser for de ansvarlige.

Derfor er det også rigtigt vigtigt, at de myndigheder, der har ansvaret for at sikre ordentlige forhold, får tildelt de ressourcer, de har behov for. Det er derfor positivt, at det med forliget er blevet aftalt at videreføre samtlige politiindsatser mod social dumping for at sikre en fortsat hård kurs mod uordnede forhold i Danmark. Sammen med den nye efterforskningsenhed kan det forhåbentlig være med til at få sat en stopper for de virksomheder og arbejdsgivere, som ikke overholder reglerne.