Top menu

Ny overenskomstaftale på VVS-området

Dato: 11/03-2023
2836

Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne har efter 14 timers intensive forhandlinger indgået forlig om overenskomsten på VVS-området.

Natten til lørdag blev der indgået et forlig mellem Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal på den ene side og TEKNIQ Arbejdsgiverne på den anden side for landets VVS’ere.  

Aftalen gælder de næste to år for ca. 9.000 VVS’ere og betyder blandt andet øget ligestilling på barselsområdet og en udvikling af akkordområdet. Herudover har overenskomsten fået en tiltrængt hovedrengøring, så reglerne er lettere at forstå.

Fra begge sider af bordet er der stor tilfredshed med de overståede forhandlinger.

Det har været hårde og lange forhandlinger på baggrund af en kompleks økonomisk situation. Derfor glæder jeg mig på medlemmernes vegne over, at vi nu har landet en aftale, som sikrer dem de næste par år. Det er en aftale, der indeholder både pris- og satsstigninger og gode tekster, som sikrer medlemmernes løn- og arbejdsvilkår, siger Henrik W. Petersen,  forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet.

Det svære økonomiske bagtæppe med rekordhøj inflation, energi- og materialeprisstigninger, og usikkerhed om den økonomiske udvikling kastede skygger over forhandlingerne, da de blev indledt i januar. Og det har da heller ikke været nemt, men af samme grund er der glæde over at være kommet i hus med en aftale, som begge parter kan skrive under på.   

- At vi står her i dag med en aftale viser, at vi i fællesskab udvikler branchen. Det er bydende nødvendigt, for VVS-branchen har afgørende betydning for den grønne omstilling i Danmark. Jeg er derfor glad for, at vi er lykkedes med et ansvarligt resultat, som samtidig sikrer nogle rammer, hvor virksomhederne bedre kan udfolde deres potentiale, siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Blandt de væsentlige elementer i aftalen er:

 

 • Akkordprislister stiger med 4 % i 2023 og 3,9 % i 2024
 • Stort løft af satser og tillæg, herunder zonepenge og smudstillæg
 • Fritvalgskonto stiger fra 13 % til 15 %
 • Arbejdsgiver indbetaler fremover 10 % på pension, mens medarbejder indbetaler 2 %
 • Lærlingenes særlige opsparing stiger fra 9,5 % til 11,5 %
 • Styrkelse af tillidsrepræsentantens rolle - blandt andet i de lokale lønforhandlinger og ift. organisering
 • Forhøjet barselssats
 • Lærlinges løn forhøjes med 4,5 % i 2023 og 3,5 % i 2024
 • Mulighed for flekstid for timelønnede/funktionærlignende ansatte (hvis medarbejderen selv ønsker det)
 • Løn under selvvalgt efteruddannelse stiger fra 85 % til 100 %
 • Ret til frihed med løn til tillidsrepræsentanter i forbindelse med informationsmøder om overenskomstforliget indtil afstemningen slutter

Ved seneste overenskomstforhandling i 2020 fik VVS-forliget stor opbakning. Hele 81,4 procent af medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet stemte dengang ja til overenskomstaftalen.

Hvis den nye aftale bliver stemt igennem, er den nye overenskomst gyldig med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2023.