Søgefelt

Onsdag 05/09 2018

Kongres 2018: Nye veje for fællesskabet

Efter 11 år i spidsen for landets VVS’ere og skorstensfejere stopper Max Meyer som forbundsformand. Derfor skal de delegerede på forbundets kongres i Aalborg vælge en ny forbundsformand og ledelse i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Afløseren som forbundsformand er allerede kørt i stilling. Således peger forbundets hovedbestyrelse på den nuværende næstformand, Henrik W. Petersen, som den rette efterfølger, og ved redaktionens slutning var han den eneste kandidat til posten.

Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse indstiller yderligere fire kandidater til forbundets valgte ledelse. Efter forslag fra Kreds København indstiller en enig hovedbestyrelse, at der på kongressen vælges to næstformænd. Hovedbestyrelsen indstiller samtidig til, at de to poster besættes af forbundssekretær Stig Søllested og kredsformand for Sydjylland-Fyn Niels Braaby.

Til de to poster som forbundssekretær indstiller hovedbestyrelsen, at Kim Fusager Balle og Søren Schytte fortsætter på deres poster i forbundets ledelse.

Tillidsvalgte i arbejdstøjet
Kongressen er Blik- og Rørarbejderforbundets øverste myndighed. Kongressen i Aalborg er den 39. ordinære i rækken, og den bliver holdt fra torsdag den 27. til lørdag den 29. september. De delegerede fra hele landet er valgt på afdelingernes generalforsamlinger specielt til denne opgave.

På kongressen skal de delegerede drøfte og tage stilling til en række forskellige emner. Under beretningen, ses der tilbage på de seneste fire års faglige indsats, hvor Blik- og Rørarbejderforbundet har været involveret. Det gælder blandt andet overenskomstforhandlingerne på både det offentlige og det private område, påvirkning af det politiske lovgivningsarbejde og en række andre områder, hvor medlemmernes interesser er blevet varetaget.

De delegerede får i det hele taget travlt. De skal tage stilling til hele 50 forslag til ændringer af forbundets love, og de skal også drøfte de kommende fire års fagpolitiske indsats. De kommende års arbejde er beskrevet i den foreslåede handlingsplan, som indeholder en række konkrete initiativer. Emnerne spænder bredt, og indeholder initiativer på området fra social dumping, organisering, overenskomster, arbejdsmiljø og meget mere.

En fagpolitisk og en politisk udtalelse vil også blive fremlagt til debat, ligesom forbundets regnskab for den fireårige kongresperiode skal godkendes af kongressen.
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt