Top menu

Medlemsfremgang i Blik- og Rørarbejderforbundet

Dato: 29/08-2018
Tags: Diverse
1328

Mens hovedparten af LO-fagforbundene mister medlemmer, så kan Blik- og Rørarbejderforbundet melde om stigende medlemstal. Fra 2014 til 2018 er medlemstallet steget med cirka to procent. Fastholdelsen af medlemmer har også fået særligt fokus, og det skal det fortsat have, mener næstformand Henrik W. Petersen.

Tidligere har Blik- og Rørarbejderforbundet været i samme båd som flere af LO-forbundene. Hovedparten af LO-forbundene melder om faldende medlemstal. Blik -og Rørarbejderforbundet mistede også medlemmer efter finanskrisen, da beskæftigelsen faldt. Og da beskæftigelsen begyndte at stige igen, kunne det stadig ikke ses som et plus på medlemstallet.

Særligt i årene fra 2012 til 2014 faldt antallet af ordinære medlemmer og lærlinge i forbundet til trods for, at beskæftigelsen i VVS-branchen steg. Derfor valgte forbundets hovedbestyrelse at iværksætte to nye tiltag, som supplement til forbundets eksisterende hvervnings – og organisationsindsats: Et fælles kontaktcenter og opsøgende kontakt til medlemmer, der var på vej ud af forbundet.

- Medlemskontaktcenteret er vigtigt for at fastholde vores medlemmer. De tager f.eks. kontakt til alle nye medlemmer, der melder sig ind. Den personlige kontakt er vigtig – det er den jo også for mig selv, siger næstformand Henrik W. Petersen.

Medlemskontaktcenteret er etableret i samarbejde med Serviceforbundet, Dansk El-forbund, Malerforbundet og Fødevareforbundet NNF. Medlemskontaktcenteret har til opgave at styrke dialogen med medlemmerne og informere om medlemsfordelene.

Det kan gøres os bedre
Forbundet har desuden valgt at tage direkte kontakt til medlemmer, som er på vej ud af fagforeningen. Det kan være, fordi de ikke har betalt kontingent eller har ønsket overflytning til en anden organisation.

- Det er vigtigt at sikre, at der kommer nye medlemmer til, men det er også vigtigt at fastholde dem, vi har. Derfor tager vi kontakt til de medlemmer, som er på vej ud af forbundet for at høre, hvad årsagen er til det. Det gør vi også for at se om der er noget, vi kan gøre bedre som fagforening. Og mange gange beror det faktisk på en misforståelse, som vi så får afklaret, så medlemmerne fastholder deres medlemskab hos os, siger Henrik W. Petersen.

Flere VVS´ere, færre skorstensfejere
- Medlemstallet er hele tiden et pejlemærke for os. Det skal have fokus fra os, understreger Henrik W. Petersen.

De nye indsatser menes at have virket. Medlemstallet er steget fra 9.139 til 9.315 medlemmer fra 2014, hvilket svarer til 1,9 procent. Det er VVS-medlemmer som står for stigningen, mens der er sket et fald i antallet af skorstensfejere. I 2014 var der 517 skorstensfejere blandt medlemmerne, i 2018 er der 465. Det er et fald på 10 procent.

Faldet blandt skorstensfejere skyldes et fald i beskæftigede i branchen og lavere indtag af lærlinge. Faldet i hovedparten af LO-fagforbundene skyldes formodentlig flere ting f.eks. udflytning af arbejdspladser i industrien, konkurrencen fra tværfaglige a-kasser, strukturelle ændringer i arbejdsmarkedet, øget uddannelse og unges manglende lyst til at organisere sig.