Søgefelt

Fredag 02/03 2018

OK 2018: Sammenbrud i forhandlingerne – nu mødes parterne i forligsen

Forhandlingerne om overenskomst for de ansatte i både stat, regioner og kommuner er brudt sammen. Nu skal parterne mødes i forligsen.

Opsvinget i den danske økonomi, skal komme de offentligt ansatte VVS´ere til gode, fastholder Blik- og Rørarbejderforbundet. 

Forhandlingerne om de offentlige overenskomster, som omfatter over 150 medlemmer af Blik- og Rørarbejderforbundet, er brudt sammen.

Den 1. marts 2018 var parterne derfor inviteret til orienteringsmøde hos forligsmanden Mette Christensen. 

- Arbejdsgiverne vil tilsyneladende ikke imødekomme os i forhold til de forventninger, vi har til lønstigninger. Derfor er vi nødt til at sige fra, siger forbundssekretær Søren Schytte, som leder forhandlingerne på vegne af forbundets offentlige ansatte. 

Arbejdsgiverne bør ifølge Søren Schytte være opmærksomme på, at de kan få svært ved at fastholde og tiltrække arbejdskraft, hvis lønnen ikke følger med.   

- Opsvinget er der, og det går rigtig godt alle steder. Der er jobfest, og de offentlige arbejdsgivere skal passe på ikke at støde gode medarbejdere fra sig - i særdeleshed på vores område. Når vi har kolleger på sygehusene og i de offentlige institutioner, som kan se det private lokke med væsentlige højere lønninger, så overvejer de da om de skal skifte job.

Der kan udbryde konflikt 
Der er tidligere afsendt strejkevarsel for alle Blik- og Rørarbejderforbundets ansatte i staten. Det er dem, der f.eks. arbejder på universiteter og erhvervsskoler. 

- Det har vi valgt at gøre for at lægge maximalt pres på staten i de her forhandlinger, understreger Søren Schytte.   

Fredag den 2. marts 2018 er der også afsendt strejkevarsler på kommunernes og regionernes område. Her forventer Blik- og Rørarbejderforbundet, at man ligesom andre faglige organisationer vil udtage 10 til 15 procent af medlemmerne, som skal strejke, hvis forhandlingerne bryder sammen. Det betyder, at strejken vil komme til at omfatte op mod 100.000 offentlige ansatte i Danmark, hvis der udbryder konflikt. 

Hvis arbejdsgiverne vælger at bruge deres redskab i en konflikt – en lock-out -  vil det omfatte mange flere offentlig ansatte.  Der kan tidligst udbryde konflikt fra den 4. april – og også her har forligsmanden mulighed for at udsætte konflikten.  Hvis der opnås et forlig, så vil dette blive sendt til ur-afstemning blandt de medlemmer, som er omfattet af den offentlige overenskomst i staten, regionerne og kommunerne. 

Er du ansat på det offentlige område, så spørg din tillidsrepræsentant eller kontakt din kreds, hvis du vil vide mere om det videre forløb.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt