Søgefelt

Onsdag 11/10 2017

OK 2018: Krav på plads for offentlige ansatte

Offentlige ansatte skal have ny overenskomst i 2018. Blik- og Rørarbejderforbundets tillidsrepræsentanter på det offentlige område har derfor været samlet, og formuleret medlemmernes krav til forårets forhandlinger.

Overenskomsten på det kommunale, det regionale område og staten udløber i 2018, og Blik- og Rørarbejderforbundet skal forhandle løn- og ansættelsesvilkår på vegne af de medlemmer, som er ansat på det offentlige område.

Ved forårets overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked lykkedes det lønmodtagerorganisationerne at sikre fornuftige forbedringer af overenskomsten til medlemmerne. Og efter en række år med løntilbageholdenhed, mener tillidsrepræsentanterne for de offentlige ansatte, at markante stigninger af lønnen er blandt hovedkravene til forårets overenskomstforhandlinger.

- Når vi skal forhandle nye overenskomster på det offentlige område, er det naturligt at skelne til de resultater, der blev opnået på det private område. Og stigninger på lønnen er et klart ønske fra medlemmerne, og derfor er det også et højt prioriteret ønske til forhandlingerne, siger forbundssekretær Søren Schytte, der leder forhandlingerne på vegne af forbundets offentlige ansatte medlemmer.

Noget til alle
I udvælgelsen af krav har de offentlige ansattes tillidsrepræsentanter også prioriteret en række andre ønsker til forhandlingerne.

Det er blandt andet, at pensionen skal beregnes af den samlede indkomst. De ønsker også en sundhedsordning i lighed med den, som er blevet forhandlet hjem til de privatansatte VVS’ere og skorstensfejere. Desuden er der ønske om etablering af en Fritvalgskonto, hvor den ansatte selv kan vælge, om de opsparede midler skal bruges til for eksempel mere ferie og frihed eller ekstra indbetalinger til pension.

- Det er vigtigt at fastholde det offentlige arbejdsmarked som et attraktivt arbejdsmarked. Derfor handler det om, at vi skal sikre forbedringer, som både giver bedre vilkår for børnefamilierne, bedre seniorrettigheder, bedre vilkår for tillidsrepræsentanter og ikke mindst uddannelse, siger Søren Schytte.

Kravene fra Blik- og Rørarbejderforbundet koordineres med de øvrige fagforbund, og indgår i de krav, som drøftes med modparterne fra KL og Danske Regioner. Forhandlingerne på det offentlige område skal være afsluttet senest den 28. februar 2018.
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt