Top menu

Kredsbladet Overblik

1975

Overblik er kredsens eget fagblad.
Det udkommer tre til fire gange om året til kredsens medlemmer.

Gode historier og tips er velkomne, og du kan komme i kontakt
med bladet ved at ringe eller skrive til:

Kredsformand:
Jørgen Jakobsen
Mobil: 51 53 31 51
Direkte: 36 38 35 51
joj@blikroer.dk

Kredsbladet overblik