Top menu

Lokalforhandlinger: Sådan samler I op på forhandlingerne

2091

Informér kollegerne. Når tillidsrepræsentanten og evt. andre repræsentanter har forhandlet en aftale på plads med mester, så skal alle kolleger informeres. Det gøres bedst ved at holde et nyt møde. Det er vigtigt, at alle bliver informeret, så man kan gøre krav på det, man har ret til i den nye overenskomst og efter jeres lokale forhandlinger.

Hold øje med, om det I har aftalt, er blevet efterlevet. I forhandlingerne aftaler I, hvornår resultatet af forhandlingerne træder i kraft. Husk også at gøre nye medarbejdere, der starter i løbet af året, opmærksomme på, hvad de har ret til.

 

 

Notér løbende hen over det nye år, hvad I gør særlig godt i virksomheden, så jeres tillidsrepræsentant kan bruge det i forhandlingerne næste år. Sig det også gerne løbende til jeres mester, når det sker i hverdagen, så I hele tiden gør opmærksom på jeres værd.

Hav øjne og ører åbne for, hvad der sker lokalt, som kan påvirke jeres virksomhed f.eks. med nye potentielle kunder og byggerier, og hvad tillidsrepræsentanter på andre arbejdspladser har forhandlet hjem. Det kan give nye argumenter, når I skal forhandle næste år.