Top menu

Lokalforhandling: Andre ting I kan forhandle om

2089

Det handler om meget mere end løn. Her en liste med eksempler på tillæg og goder, som I kan forhandle på jeres arbejdsplads.

Find de ting på listen, som er vigtigst for dig, og sæt kryds.

Tag derefter en drøftelse med tillidsrepræsentanten og dine kolleger om, hvad I skal prioritere i forhandlingerne.

 

Tjekliste

- Højere søn- og helligdags-procent 

- Højere ferie-procent 

- Højere betaling for overarbejde 

- Højere service-tillæg 

- Fuld løn i mere end ni uger under sygdom 

- Fuld løn under forældreorlov 

- Ekstra procenter i pension 

- Seniorordning med betalte fridage 

- Omsorgsdage for hjemmeboende børn med fuld løn. 

- Tilskud til lærlinge til kørekort 

- Fri med løn ved dødsfald i nærmeste familie 

- Overtidstillæg, tillæg for skiftende arbejdssteder og zonepenge til alle lærlinge på lige fod med svendene.

Udvikling i jobbet

- Mulighed for mere efteruddannelse end to uger 

- Fuld løn ved deltagelse på efteruddannelse 

- Afsat tid inden for normal arbejdstid til mentorordning for lærlinge

Det faglige arbejde

- Lister over medarbejdere til tillidsrepræsentanten (TR) og arbejdsmiljørepræsentanten (AMR)

- Tid til velkomst for TR og AMR til nye medarbejdere

Sikkerhed 

- Tid til sikkerhedsinstruktion til nye lærlinge 

- Fritids-ulykkesforsikring til alle