Top menu

Lokalforhandling: Forberedelse før forhandlingen

2088

Skriv ned, hvad I har gjort særligt godt i virksomheden. Det kan være ros fra kunder, maske har I taget nye produkter i arbejdsmetoder til jer, eller I har måske ydet en ekstraordinær indsats for at løse en eller flere opgaver. Brug det i forhandlingerne.

Afhold et møde for alle kolleger på arbejdspladsen. Det vil være jeres tillidsrepræsentant, der indkalder til mødet og fører de videre forhandlinger, så spørg ham eller hende om, hvornår I skal mødes. Til mødet skal I i fællesskab finde svar på disse spørgsmål:

  • Hvad vil I have i løn?
  • Hvad ønsker I mere at forhandle om?
  • Hvordan prioriterer I de forskellige ønsker og krav?
  • Hvad forventer I som minimum af resultatet af lokalforhandlingerne?

Vær ambitiøse med jeres udspil! I lander desværre nok ikke på det lønkrav, som I først spiller ud med. Derfor skal I være ambitiøse, så I har noget at forhandle med. Derefter kan I ende på et resultat, som I er tilfredse med. Brug også listen med tillæg og goder strategisk ved lønforhandlingerne. Hvis der ikke gives nok til jer på lønnen, så er det rimeligt at argumentere for, at der skal gives mere på andre punkter.

Brug tallene fra lønstatistikken, lønnen fra andre virksomheder i lokalområdet og nøgletal fra virksomhedens økonomi til at blive skarpere på jeres udspil til forhandlingerne. Også erfaring, uddannelse, kompetencer, arbejdsopgaver, ansvar, arbejdspladsens beliggenhed, størrelse og fremtidige opgaver kan være med til at afgøre lønnens størrelse.