Søgefelt

Sygdom

Du skal være opmærksom på, at hvis du bliver syg, har du en række rettigheder og pligter, der afhænger af om du er i arbejde, er ledig eller har orlov. Sygdom skal anmeldes de rigtige steder inden for de gældende tidsfrister, ellers risikerer du at miste retten til f.eks løn og sygedagpenge.

Er du sygemeldt pga. af en ulykke eller nedslidning, som skyldes arbejdsforhold, er det ofte nødvendigt, at flere aktører end kommunen inddrages for at hjælpe dig bedst tilbage i arbejde.

Læs også pjecen Sygemeldt - fasthold dit job, hvor du fåre et overblik over dine muligheder undersygdom. Se pjecen herunder...

Ved længere sygdom bør du altid få din kreds til at hjælpe dig.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt