Søgefelt

SPOT-kurser

For at understøtte det faglige arbejde blandt medlemmerne i Blik- og Rørarbejderforbundet, udbydes lokale organiserings- og netværkskurser som supplement til forbundets G-kurser.

Indholdet på kurserne er fleksibelt, men sætter gerne fokus på aktuelle problemstillinger eller emner, som understøtter fagpolitiske tiltag. Derfor navnet SPOT-kurser. 
 
SPOT-kurser 
Indholdet på SPOT-kurserne varierer fra år til år:
 
1. Lokalaftaler
Kurset har fokus på lønudvikling og afvigende aftaler, som krydres med inspiration, gode råd og facts til forberedelse af forhandling af en lokalaftale.
 
2. Planlægning af efteruddannelse
Kurset sætter fokus på udvikling af kollegernes kompetencer gennem målrettet planlægning og strukturering af efteruddannelse i virksomheden. Kurset tager udgangspunkt i overenskomstens bestemmelser for efteruddannelse.
 
3. Bestyrelseskursus
Er bestyrelsen nyvalgt, eller trænger den eksisterende bestyrelse til nye input. På kurset arbejdes der bestyrelsesarbejde og mødeledelse, årshjul for faglige og sociale aktiviteter, og hvordan medlemmerne inddrages i det faglige arbejde.
 
SPOT-kurserne udbydes og afholdes lokalt i samarbejde mellem afdeling/kreds og forbundet.
 
Kursusdatoer

Evaluering for deltagere på SPOT-kurser...

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt