Top menu

Tre forbund kritiserer langsom sagsbehandling af arbejdsskader

Dato: 15/09-2015
856

Brev til beskæftigelsesministeren: De skadelidtes retssikkerhed forringes, skriver blandt andre Blik- og Rørarbejderforbundet i en fælles pressemeddelelse med Dansk El-forbund og Malerforbundet.

Den tid, som Arbejdsskadestyrelsen (ASK) bruger på at behandle arbejdsskadesagerne, er øget, så det i nogle tilfælde tager to år. Det har nu fået de tre forbund i Bofællesskabet – Dansk El-Forbund, Blik og Rørarbejderforbundet og Malerforbundet – til at sende et brev til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.
 
Sagsbehandlingstiden betegnes som ’ekstremt lang’, og de tre forbund konstaterer:
 
”Det er en forringelse af retssikkerheden i forhold til de skadelidte. De udsættes for en psykisk belastning, og det skaber stor økonomisk usikkerhed, når sagerne er uafklarede.”
 
Ifølge forbundene har sagsbehandlingstiden i ASK altid været lang, men nu er den øget yderligere. Ved en forespørgsel i foråret 2015 om konkrete sager har ASK i flere sager oplyst, at sagerne forventes afsluttet i 2016 og for nogle endda først i foråret/sommeren 2017.
 
”Vi rettede derfor telefonisk henvendelse til Arbejdsskadestyrelsen og fik oplyst, at det nu er generelt, at de ikke kan nå at behandle sagerne hurtigere”, hedder det i brevet.
 
I brevet til ministeren hedder det, at forbundene forventer, at Beskæftigelsesministeriet hurtigst muligt finder en løsning, så sagsbehandlingstiden nedbringes, uden at kvaliteten i afgørelserne forringes. Det sidste henviser til, at Kammeradvokaten tidligere har gennemgået en række sager, som blev behandlet i styrelsen. Her blev der fundet mange alvorlige fejl, og Kammeradvokaten rettede på den baggrund sidste år stærk kritik mod ASK, som derfor iværksatte en handlingsplan. 
 
 
 

Dansk El-Forbund, Blik og Rørarbejderforbundet og Malerforbundet er utilfredse med, at Arbejdsskadestyrelsen (ASK) nu...

Posted by Blik og Rør - I forbund med fremtiden on 15. september 2015