Top menu

Generalforsamling Aarhus afd.

2072

Billede fjernet.

Generalforsamling

Aarhus afd.

Torsdag den 19. august 2021

KL. 1700

 

Rymarken 4.

8210 Aarhus V.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Protokol
  3. Beretningen
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg

a          Formand: Hans Hovmand-Olsen modtager genvalg.

b          4 bestyrelsesmedlemmer: Benny Due, Carsten Iwersen, Michael Iversen Friis, Michael Jessen modtager genvalg.

c           1 revisor: Michael Malling, modtager genvalg.

d          1 revisorsuppleant: Henning Søberg modtager genvalg.

e          1 Kredsbestyrelsesmedlem: Benny Due modtager genvalg.

f           1 suppleant til do: Michael Jessen modtager genvalg

g          5 Kredsrepræsentanter:  Søren Krusberg, Benny Due, Michael Jessen, Carsten Iwersen, Michael Iversen Friis modtager genvalg.

h          1 suppleant til do: Jacob Wille modtager genvalg.

 

  1. evt.

 

Spisning fra kl.16. tilmelding senest mandag den 9. august, og kun på mail til hho@blikroer.dk