Kredsrepræsentantskabsmøde 2021

2058

AFLYST, NY TID OG STED OPLYSES SENERE....

Hej alle medlemmer.

Vi håber at mødet kan blive gennemført, vi afventer dog nye restriktioner og hvorledes de skal efterleves. Afdelingernes repræsentanter bliver inviteret jf. gældende vedtægter. I hører nærmere herom. Vi ses. 

På vegne af kredsen

Michael Skaarup