Aflyst !! Sønderborg Afdeling - generalforsamling Aflyst !!

2035

 

Aflyst

Der kommer en ny dato, når vi ved mere omkring genåbning !

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling på Sundhalle Kro, Sundgade 16, Sønderborg lørdag d. 20 marts 2021 kl. 9:30

Dagsorden: 

 • Valg af dirigent
 • Beretning v. formanden
 • Regnskab v. kasseren
 • Indkomne forslag
 • Valg ifølge lovene
  - Formand (Jacob Nielsen)
  - Bestyrelsesmedlem (Claus Hansen)
  - Revisor (Kurt Krog)
 • Nyt fra Kreds og Forbund

Indkombe forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Der serveres morgenmad kl. 09:30 og efter generalforsamlingen er der middagsmad. 

Su. senest d. 12 marts ved at ringe/sms til Jacob: tlf: 27414519 eller til Finn: tlf: 41628093. 

Tag din kollega og din lærling med til nogle spændende og hyggelige timer i din fagforening. 

Med kammeratlig hilsen

Bestyrelsen Blik og Rør Sønderborg afdeling